Avantatges de tramitar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) amb el CAATEEB

Tramitar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) amb el CAATEEB té una serie d'avantatges. Aquí us els expliquem

Des del febrer del 2014, el CAATEEB està habilitat com a ECA de l’Ajuntament de Barcelona per emetre Informes d’Idoneïtat Tècnica.  A continuació us expliquem els avantatges de tramitar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) amb el CAATEEB.

Avantatges de realizar l'Informe d'Idoneïtat tècnica al CAATEEB

Revisió d’expedients en 2 dies laborables*

*No compten dissabtes, diumenges i festius
Rebrà un correu electrònic del tècnic verificador assignat al seu expedient, amb qui tindrà línia directa en tot el procés i que l’informarà en tot moment de la situació del seu expedient.

Visat/Registre i Informe d’Idoneïtat (IIT) en un sol tràmit

Juntament amb la sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) també pot  tramitar el visat/registre de la seva documentació, i si s’escau, fer la comunicació a la Companyia d’Assegurances. No cal perdre el temps en realitzar els 3 tràmits per separat, ho gestionem en un únic tràmit a través de l'Oficina Virtual del CAATEEB.

Carta de pagament per facilitar el pagament diferit amb el client

Oferim una via de pagament diferit del IIT, que permet que el Promotor o Comunitat de propietaris pugui pagar a través de Caixer automàtic o línia oberta de CaixaBanc, i disposa de 30 dies per fer el pagament.

Estat del tràmit transparent

El torn de tràmits és transparent a través del web, el que li permet veure en qualsevol moment en quin punt de la cua virtual està el seu expedient.

Consultoria de e-projectes

Disposem d’un equip tècnic especialitzat que li assessorarà en l’execució del e-projecte abans de la verificació de la Idoneïtat Tècnica (IIT), i també, en el procés de sol·licitud de la e-Llicència a l’Ajuntament. Demani el seu assessor.

Formació i eines de suport

Cursos de informació de com elaborar els e-projectes i tramitar les e-llicències en el portal de e-Obres. Documents guia, i criteris d’aplicació de normativa, recomanacions per evitar les incidències més habituals, preguntes resposta, entre d’altres.

Servei de creació del pdf’s per l’expedient d’Idoneïtat

Si ens aporta els fitxers que composen el projecte i els annexes a l’expedient, li preparem els pdf’s amb estructura de marcadors segons el que demani la consulta prèvia, per obtenir l’informe d’Idoneïtat. Consulti procediment i preus.