Document Guia 06

Document Guia 06. Criteris sobre l’Informe d’Idoneïtat Tècnica a l’Ajuntament de Barcelona

En aquest nou Document Guia, s’explica el contingut i el procediment de tramitació d’un Informe d’Idoneïtat tècnica, segons els paràmetres establers a la nova Ordenança.

 Descarregar Document Guia