Preguntes més freqüents 

Recull de les preguntes més freqüents que arriben a Servei d'Idoneïtat tècnica del Col·legi d'Aparelladors. Aquí trobareu resposta les consultes més habituals
 

Quin tipus de document he de redactar, projecte tècnic o documentació tècnica?

Assegurat que redactes el document adequat a l’obra definida d’acord amb les ordenances municipals i resta de normativa vigent, sobretot en els casos d’obres dins de l’àmbit de la LOE que s’han d’ajustar al definit al CTE.

L’informe previ de patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. Com i quan es tramita

A l’hora d’elaborar un projecte d’intervenció en un edifici existent caldrà comprovar si l’edifici en el que anem a intervenir està catalogat i si requereix d’algun tipus d’autorització per part dels serveis de Patrimoni de L’Ajuntament.

Com fer la consulta prèvia quan es tracta d'un canvi d'ús en un local?

S’ha modificat la ruta de l’aplicatiu de l’Ajuntament per obtenir les consultes prèvies en el cas de canvi d’ús d’un local.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a l’Informe Previ del Servei de Patrimoni?

Segons instruccions per part del Departament del Servei de Patrimoni caldrà incloure en el projecte e-llicència, la documentació que es va aportar per sol·licitar l'informe previ de patrimoni.

Com tramitar comunicats d’obres d’urgència?

Les obres d’urgència són aquelles que s’han d’executar amb caràcter urgent i immediat per tal d’evitar danys a les persones o a les coses (apuntalaments interiors, sistemes de protecció de façanes...).

Què cal fer si et caduca la consulta prèvia d'obres de Barcelona?

Segons l’establert a la ORPIMO, per obtenir el permís d’obres és necessari sol·licitar un Informe d’Idoneïtat Tècnica del Projecte i la documentació per la sol·licitud.

Com es sol·licita el permís d’obra per les e-llicències?

L’Ajuntament de Barcelona ha detectat un augment dels errors a l’hora de sol·licitar els permisos d’obres. En alguns casos, es torna a sol·licitar l’informe d’Idoneïtat Tècnica a l’Ajuntament al portal de tràmits, enlloc de sol·licitar el permís d’obres.