20/6/2022

Servei d'informació estadística

Aquest servei te per objectiu facilitar informes sobre dades estadístiques d’edificació i construcció.

​Procediment

Adreçar el full de sol·licitud degudament complimentat per escrit o correu electrònic al Departament d’Atenció Col·legial del CAATEEB.

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
C/ Bon Pastor, 5 , 2º
08021 Barcelona
Telèfon: 93 240 20 60 / Fax: 93 240 23 71
E-mail: visatsbcn@apabcn.cat
Horari: 9:00 h a 15:00 h

Full de sol·licitud de dades estadístiques de Visats

S’ha de fer constar el motiu concret de la sol·licitud. No s’admetran sol·licituds que tinguin finalitats comercials.

Full sol·licitud

Preu del Servei

 • Informes estàndard
 • Es facturarà un preu fix per any, nombre d’informes i municipi sol·licitats al full de sol·licitud, per municipis de Barcelona:

  • Col·legiats: 9€ per any sol·licitat + IVA (amb un mínim de 44€ + IVA)
  • No associats: 28€ per any sol·licitat + IVA (amb un mínim de 139€ + IVA)

  Exemple informe estandard

  Acompanyat de llistat (s'envia com arxiu .xls per correu electrònic): 54,25 € + IVA

 • Informe estadístic mensual d'obres visades:
 • Informe mensual (s'envia com arxiu .xls per correu electrònic): 693,60 € + IVA

El CAATEEB no té com a funció legal oferir informació estadística a col·legiats i tercers. El CAATEEB es reserva la potestat de suprimir el servei o denegar una sol·licitud.