Agenda de la Construcció Sostenible

L'Agenda de la Construcció Sostenible vol ésser un punt de referència per als tècnics, constructors, fabricants, estudiants i tots aquells interessats en fer una construcció més sostenible.

La informació que s’hi pot trobar:
 

 • Blog: periòdicament es tracten temes variats sobre construcció sostenible. Estan en format text o vídeo, i els usuaris poden participar enviant-hi comentaris. 
 • Temes clau: conceptes bàsics sobre construcció sostenible. Els continguts estan dividits en sis àrees diferents:
  • Marc conceptual
  • Materials
  • Energia
  • Aigua
  • Residus
  • Salut
 • Base de dades: aplicació web per cercar productes de la construcció que compleixen certs requisits ambientals.
 •  Legislació: resums i enllaços a la legislació més destacada relativa a la construcció sostenible.


L’Agenda també conté la informació sobre les DAPcons o Declaracions Ambientals de Producte de construcció, projecte pioner a Espanya sobre l’ecoetiquetat tipus III de materials de la construcció, requisit indispensable pel compliment de l’article 6.1 del Decret d’ecoeficiència.
 
Accediu al web de l'Agenda de la Construcció Sostenible