11/4/2022

DAPcons®, declaracions ambientals de productes de la construcció

Les DAPcons® són declaracions ambientals de productes específiques de la construcció que estan registrades en el programa DAPconstrucción®. El programa DAPconstrucción® ha estat impulsat i és administrat pel CAATEEB

​​​​En tots els projectes d'edificació cal que el projectista elegeixi els productes i solucions constructives amb què construirà l'edifici. Per això disposa d'informació sobre les propietats i característiques tècniques dels materials que permeten seleccionar el producte més adequat per garantir la qualitat, les prestacions i les exigències bàsiques que se li exigeix. Ara bé, això es complica quan es tracta d'avaluar el comportament ambiental d'un producte, ja que difícilment trobarà en el mercat informació i dades fiables que li permetin comparar i prendre una decisió al respecte.

Per donar resposta a aquesta imperiosa necessitat s'ha fet un important esforç a nivell mundial en el desenvolupament del que es coneix com ecoetiquetes tipus III o declaracions ambientals de productes (DAP) (de l'anglès, Environmental Product Declaration, EPD). Aquestes ecoetiquetes tipus III, formen part de la família d'etiquetes ecològiques definides en la sèrie de normes internacionals ISO 14020. Aquestes ecoetiquetes són les úniques que faciliten informació del comportament ambiental del producte i d’aquesta forma permetre la comparació amb altres productes similars mitjançant dades quantitatives basades en l'anàlisi del cicle de vida -ACV-, el qual és verificat per un organisme independent que permet acreditar que la informació és objectiva, comparable i creïble. Aquesta verificació independent és la principal diferència amb les ecoetiquetes tipus II o autodeclaracions, definides en la Norma ISO 14021 i en les que el fabricant d'un producte exposa informació sobre algun aspecte ambiental del producte sense que aquest hagi estat comprovat i verificat per un tercer.

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona -CAATEEB- va impulsar l'any 2008 la creació del primer programa espanyol de declaracions ambientals de productes -DAP-. Aquest programa d'ecoetiquetes tipus III es específic de productes de la construcció i s’anomena Programa DAPconstrucción®. Els productes registrats poden usar la marca i el logotip DAPcons® per ser reconeguts en el mercat.

Per saber-ne més

Programa DAPConstrucción (català)
Programa DAPConstrucción (castellà)