Lluita contra l'exclusió social

Al llarg de la seva història, el CAATEEB s’ha distingit per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social i contribuir, d’aquesta manera, a una societat més justa, igualitària i socialment responsable.

A la dècada dels 90, el Col·legi va ser una de les institucions pioneres de tot Catalunya en destinar un percentatge del seu pressupost a projectes de cooperació al desenvolupament. Durant gairebé 20 anys, el CAATEEB va col·laborar amb desenes d’ONG donant suport econòmic i tècnic a projectes de cooperació relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme, tant del primer com del tercer món. Més de 60 projectes de diferents països es van poder dur a terme gràcies a l’ajuda del Col·legi.

Aquí podeu consultar una relació dels projectes subvencionats en les darreres convocatòries d’aquestes ajudes.

Conveni amb Càritas

El 2016 el CAATEEB emprén una nova etapa en la seva política de d’ajuts als més desfavorits. Al juliol d’aquest any el Col·legi signa un conveni de col·laboració amb Caritas Catalunya per facilitar el manteniment dels inmobles gestionats per aquesta entitat. El CAATEEB es compromet a impulsar la formació d’un grup de tècnics disposats a col·laborar de forma altruista en tasques relacionades amb la rehabilitació i el manteniment dels edificis gestionats per aquesta entitat benèfica.

D'aquesta manera el CAATEEB centra la seva acció més humanitària en ajudar a les persones més desprotegides del nostre entorn i més castigades per la llarga crisi econòmica . En un primer moment, el conveni es centra en els edificis gestionats per la institució a Barcelona, però es preveu ampliar aquesta col·laboració amb els edificis gestionats per Càritas en els altres tres bisbats de la província: Vic, Sant Feliu i Terrassa.  

Com formar part de la Borsa de tècnics per a Càritas?

Els tècnics interessats en formar part d’aquest llistat de tècnics solidaris poden vehicular la seva demanda a través del Servei de Borsa de Treball de Col·legi.