Trajectòria ambiental 

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona ha mantingut un compromís social lligat als esdeveniments del seu entorn i sempre s’ha situat a l’avantguarda dels canvis en el sector.
 

El Col·legi, com a institució, ha assumit un paper actiu en la promoció del compromís sostenibilista entre el sector, la ciutadania i les institucions.

De cara al professional, el Col·legi aporta els elements necessaris per tal que pugui desenvolupar la seva activitat de forma innovadora quant a aspectes ambientals, amb la qualitat i la competitivitat que la societat demana.

 

PdfDescarregueu-vos al trajectòria ambiental del CAATEEB (PDF 400 Kb)