Trajectòria ambiental 

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona ha mantingut un compromís social lligat als esdeveniments del seu entorn i sempre s’ha situat a l’avantguarda dels canvis en el sector.
 

El Col·legi, com a institució, ha assumit un paper actiu en la promoció del compromís sostenibilista entre el sector, la ciutadania i les institucions.

 

De cara al professional, el Col·legi aporta els elements necessaris per tal que pugui desenvolupar la seva activitat de forma innovadora quant a aspectes ambientals, amb la qualitat i la competitivitat que la societat demana.

 

 

PdfDescarregueu-vos al trajectòria ambiental del CAATEEB (PDF 400 Kb)

No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.