1/6/2016

El carnet col·legial

El carnet col·legial us identifica com a membres del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i permet incorporar signatures electròniques per fer tràmits amb diferents administracions.

El carnet col·legial ens identifica com a membres del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i ens permet incorporar signatures electròniques (fins a 4) per fer tràmits amb el nostre Col·legi, amb els col·legis d’arreu de l’Estat, amb les administracions publiques i amb d’altres entitats.

Actualment podeu sol·licitar al Col·legi el certificat digital que emet Firmaprofesional i, també podeu incorporar el que emet IdCAT, aquest, sense atribut professional.

Com obtenir el carnet col·legial?

Si t'acabes de col·legiar no caldrà que demanis el carnet ja que des de el departament de col·legiació s'encarreguen de fer el carnet i t'avisen per correu electrònic quan està fet per que vinguis a buscar-ho a la recepció del CAATEEB.

Si el carnet que tens no porta ni foto ni xip cal que facis la sol·licitud presencialment a la recepció del CAATEEB, per correu electrònic a colegacio@apabcn.cat o bé trucar al telèfon 932 40 20 60.

Prestacions del carnet col·legial

 • Us identifica com a membre del CAATEEB i us permet gaudir dels serveis exclusius del Col·legi.
 • Us identifica digitalment amb la signatura electrònica.  Així podreu resoldre tràmits i gestions còmodament per via telemàtica. Podreu incorporar la signatura electrònica amb Firmaprofesional, amb IdCAT i fins i tot dues més.

Tràmits digitals relacionats amb la professió

En quins tràmits digitals relacionats amb la professió cal usar certificat digital?

 • Tràmits de sol·licitud de les e-llicències amb l'Ajuntament de Barcelona
 • Cèdules d'habitabilitat d'habitatge usat amb l'Agència de l'Habitatge
 • Certificats d'Eficiència Energètica amb l'ICAEN
 • Visats als Col·legis de la resta d'Espanya. En la totalitat del Col·legis que disposen de visat digital es requereix verificació a través de certificat digital.
 • Tràmits mitjançant la finestreta única de l'arquitectura tècnica. Es requereix la identificació mitjançant un certificat digital en la sol·licitud de tràmits
 • Hisenda: podràs fer les teves declaracions d'IVA i D'IRPF.

 El certificat digital

Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació que garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi contenen, com, per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.
Font de la informació: web de l’Agència Catalana de Certificació.

La signatura digital és un mecanisme de xifrat per autentificar informació digital. El mecanisme utilitzat és la criptografia de clau pública, per això aquest tipus de signatura també rep el nom de signatura digital de clau pública.

És una signatura que es pot aplicar a documents electrònics (fitxers, correus electrònics, etc.) i té els mateixos efectes que una de manuscrita. L’objectiu és associar la identitat del signant amb el document. Aquesta signatura ofereix més garanties que la manuscrita, ja que permet detectar qualsevol manipulació i està associada matemàticament al contingut del document signat i al signant. La signatura electrònica es genera amb la clau privada del signant (o emissor), i el receptor té la garantia de la identitat de l’emissor perquè pot comprovar la signatura de l’emissor amb la seva clau pública, registrada en un directori públic a l’abast de tothom.

Quin tipus de certificat digital em convé sol·licitar?

Dependrà de l’ús que li vulgueu donar: cada aplicació requereix un certificat o un altre, i són el propietaris d’aquestes aplicacions qui avaluen el risc de les transaccions i, en conseqüència, determinen quin certificat digital s’utilitza. Per tant, el més adient és adquirir el certificat acceptat per les entitats amb qui vulgueu gestionar documents en forma digital. El CAATEEB ha seleccionat dos tipus de certificats que poden ser útils per a les transaccions que solen fer els arquitectes tècnics en la seva activitat professional: Firmaprofesional i IdCAT.

Diferències entre Firmaprofesional i idCAT

 • Certificats digitals amb Firmaprofesional

 • Aquests certificats són de col·legiat: són certificats de persona física que identifiquen el subscriptor com a professional col·legiat per un col·legi oficial. El certificat de col·legiat de Firmaprofesional inclou l’atribut professional, és a dir, inclou la informació referent al número de col·legiat i al col·legi de residència.

  En fer l'alta d'aquest certificat podeu escollir si fer-ho en Hardware (HW) i el tindreu incorporat al xip del carnet col·legial, en Software (SW), l'haureu de descarregar en un ordinador o tots dos sistemes.

  El certificat digital de Firmaprofesional és acceptat per fer tràmits amb les següents entitats:

  • Administració Central
  • Administració Autonòmica
  • Administració Local
  • Altres Entitats

   Trobareu més informació a www.firmaprofesional.com

 • El Certificat IdCAT de l’Agència Catalana de Certificació

 • L’IdCAT està emès per l’Agència Catalana de Certificació. Permet operar amb diferents administracions i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que envieu per internet. Amb l’identificador digital IdCAT podeu signar correus i documents electrònics, així com fer operacions. Així, els tràmits per aquestes vies poden tenir validesa oficial, cosa que sense l’IdCAT no seria possible. En el certificat de CatCert no s’inclou cap atribut professional, només es certifica la persona com a ciutadana, de la mateixa manera que el eDNI.

  L’Agència Catalana de Certificació, com a resultat del procés obert de proposta de millores del servei, ha creat un canal de vídeo a Youtube, en el que publicaran vídeos sobre aspectes relacionats amb l’IdCAT, tal com sol·licitud de l’IdCAT des de casa, descàrrega i instal·lació de l’IdCAT en programari, instal·lació del programari de l’IdCAT en clauer, etc.

  Trobareu més informació a www.idcat.net


  Incorporar el certificat digital al carnet col·legial

 1. Tenir el carnet col·legial amb xip
 2. Sol·licitud del certificat digital


  Us haureu de dirigir a la seu de Barcelona, en l'horari del servei de signatura digital ( Visats).

   De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00
  Divendres de 9:00 a 15:00
  Serveis tancat al mes d'agost

 3. Procedirem a fer l'alta de la signatura.  Farem fotocopia del vostre document d'identitat que ens aportareu i tramitarem l'alta del certificat
 4. Instal·lació dels drivers del lector

 

Tarifa de preus i termes de renovació 

 Signatures digitalsFirmaprofesionalIdCat
 Preu d'altaGratuïtGratuït
 Quan s'ha de renovar?Cada 3 anysCada 4 anys
 Quan costa el manteniment46,02€+IVAGratuït

 El cost de Firmaprofesiona respecte de l'any 2009, quan es va començar a gestionar, s'ha vist reduït considerablement. El cost d'alta ha passat de  190€+ IVA a ser gratuït i el de renovació de 65€+ IVA a 46,02€+IVA.  

Manual Signatura Digital