15/12/2021

 Quotes col·legials 2022

A continuació us presentem les quotes col·legials que s'aplicaran a partir de l'1 de gener de 2022.
​​​​​​ 

 Quota incorporació

 Quota anual

Col·legiat

(exercent o no exercent)

 0 € (bonificació del 100%)

Primera opció:

- 296 € (un sol pagament al gener)

- 222 € si l'alta esdevé a l'abril

- 148 € si l'alta esdevé al juliol

Segona opció:

 - 76€ trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

Col·legiat junior *

0 € (Bonificació 100%)

Titulats de 1r any

Primera opció:

- 104 € (un sol pagament al gener)

-    78 € si l'alta esdevé a l'abril

-    52 € si l'alta esdevé al juliol

Segona opció:

- 27€ trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

 

Titulats de 2n any

Primera opció:

- 150€ (un sol pagament al gener)

 -112,5 € si l'alta esdevé a l'abril

-     75€ si l'alta esdevé al juliol

Segona opció:

- 38,75 € trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

 

Titulats de 3r any

Primera opció:

- 204 € (un sol pagament al gener)

- 153 € si l'alta esdevé a l'abril

- 102€ si l'alta esdevé al juliol

Segona opció:

- 53€ trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

 

Titulats de 4t any

Primera opció:

- 250 € (un sol pagament al gener)

- 187,50 € si l'alta esdevé a l'abril

- 125 € si l'alta esdevé al juliol

Segona opció:

- 64,75€ trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

Col·legiat sènior

(no exercent a partir de 65 anys)

0 €

(Bonificació 100% sempre que

es demostri la jubilació)

 

36,50 € en un sol pagament anual

Societat Professional

(bonificació del 35% en la quota anual)

       0 € (bonificació 100%)

194 € (un sol pagament al gener)

 

50€ trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

Afiliats

 

0 € (bonificació 100%)

296€ (un sol pagament al gener)

 

76€  trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

​* Es repercutirà una despesa, en cas de devolució de 3 euros per rebut retornat.

Col·legiat junior:

Titulat provinent d’una escola que habiliti per la professió d’arquitectura tècnica dintre dels quatre primers anys naturals a partir de la data de finalització dels estudis i que mai hagi estat col·legiat en un altre col·legi d’arquitectura tècnica.  

* En el cas de gaudir al llarg de la col·legiació de descomptes en la Formació del CAATEEB, caldrà estar col·legiat fins a 1 any després d'haver finalitzat la formació per la qual ha tingut la bonificació. En cas contrari caldrà abonar al CAATEEB el descompte el qual es va beneficiar.


Exempció de la quota col·legial

Estaran exempts de la quota col·legial, els col·legiats que tinguin reconeguda una de les següents incapacitats:

  • Incapacitat permanent total per a la professió habitual d'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació.
  • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de treball o gran invalidesa
  • Prestació d'invalidesa de la Premaat

 Aquestes situacions hauran de ser acreditades documentalment per part del col·legiat mitjançant documentació de la Seguretat Social o de la PREMAAT. En aquest casos, el col·legiat haurà de tenir la condició de no exercent i no podrà visar cap treball.

La resta de casos d'incapacitat parcial pagaran la quota ordinària del col·legi.