Assegurances

Logotip Assegurances

El Col·legi és conscient de les responsabilitats de la tasca professional i, per aquest motiu us informem, assessorem i gestionem les vostres pòlisses d'acord amb les necessitats.

Assegrances de responsabilitat civil MUSAAT 

Previsió social PREMAAT

ASSESSORAMENT I GESTIÓ EN GENERAL

Us assessorem i gestionem les vostres peticions relacionades amb les assegurances pròpies de l’exercici professional. 

GESTIÓ PREMAAT I ALTA RETA

Altes, tramitació de petició de prestacions, actes de compareixença, concert amb la seguretat social... 

GESTIÓ MUSAAT

RC professional, taxadors, pèrits, societats professionals d’arquitectura tècnica, obres menors, ampliacions per obra, etc.. Modificacions de la cobertura, canvis de pagador...

VENDA D'ASSEGURANCES

Productes especials del procés constructiu i també assegurances de vida, salut, accidents...