Servei al ciutadà

 Logotip Serveis al Ciutadà

Una de les missions del Col·legi és contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans: per això el Col·legi té les portes obertes a tothom i ha establert un conjunt de serveis d'informació, assessorament, activitats, publicacions, etc. adreçades a tota la societat. 

PROFESSIÓ I CIUTADANIA

Conferències, taules rodones i activitats per donar a conèixer la professió als ciutadans. 

PORTES OBERTES AL CIUTADÀ

Jornada en la qual ajudem al ciutadà a resoldre els dubtes que tingui sobre patologies que pugui tenir en el seu habitatge. 

CONTROL TÈCNIC DE PROJECTES PER DELEGACIÓ DE LES ADMINISTACIONS PÚBLIQUES

(Certificat d'Idoneïtat Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona)

Per donar qualitat al projecte d'obres, revisem la part administrativa, la part formal d'estructura del projecte i la part tècnica de contingut del projecte. 

BORSA DE PROFESSIONALS PER ALS CIUTADANS

Posem a disposició dels ciutadans el directori de col·legiats.