Serveis jurídics

Logotip Serveis Jurídics

Un equip d'advocats especialistes en el sector de l'edificació us proporcionaran assessorament personalitzat en l'àmbit professional, fiscal i laboral, i també gestió jurídica per a la defensa d'atribucions, reclamació amistosa d'honoraris i registre de societats professionals.

 Així mateix us facilitaran els avals per a licitacions i certificats per a concursos públics.

 ASSESSORAMENT JURÍDIC I LEGAL

Assessorament personalitzat, presencial,  telefònic i online de tots els perfils professionals i relacionat amb els diversos aspectes que envolten la professió. 

ASSESSORAMENT SOBRE RESPONSABILITAT CIVIL I PENAL

Assessorament sobre la responsabilitat civil derivada de qualsevol tipus de treball professional i de qualsevol tipus de modalitat professional. Assessorament sobre la necessitat i l’obligació de cobertura de la responsabilitat civil. Anàlisis de pòlisses d’empreses, d’ajuntaments i altres administracions públiques. 

ASSESSORAMENT FISCAL

Servei fiscal i comptable a uns preus avantatjosos gràcies a la col·laboració amb una empresa externa.  

ASSESSORAMENT LABORAL

Assessorament personalitzat per resoldre qualsevol dubte relacionat amb temes laborals: anàlisi de contractes, acomiadaments...  

ASSESSORAMENT SOBRE SOCIETATS PROFESSIONALS

Assessorament personalitzat sobre temes jurídics de les societats professionals:  requisits legals, adaptació... 

MEDIACIÓ COL·LEGIAL

Servei d'intermediació del Col·legi per a la resolució dels problemes plantejats per l'usuari arrel de la intervenció professional d'un col·legiat (amb exclusió de les reclamacions de responsabilitat civil i les reclamacions per motius contractuals, que queden fora de l'àmbit d'actuació legal del Col·legi). 

GESTIÓ JURÍDICA

Gestió de reclamació amistosa d’honoraris professionals, redacció d’informes de competències per presentar a l’administració pública, defensa d’atribucions professionals, registre de societats professionals...

  • Defensa d'atribucions professionals. Redacció, en funció de cada ca, d'informes de competències a sol·licitud del col·legiat, per presentar davant l'Administració Pública.
  • Reclamació amistosa d'honoraris. Et gestionem la reclamació amistosa d'honoraris professionals. 
  • Registre de societats professionals. Et registrem la teva societat professional en el Registre col·legial, tal i com marca la normativa.

AVALS PER A LICITACIONS DE GISA

Necessari pels concursos convocats per GISA,. És un aval bancari en conveni amb la Caixa d’Enginyers.

 CERTIFICATS PER A CONCURSOS PÚBLICS

Emissió de certificats específics de llistat de visats, actuacions professionals, variació de dades.