Tramitacions

Logotip Tramitacions

 

El Visat garanteix les vostres competències com a arquitecte tècnic d'acord amb la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) i en certifica la identitat, titulació i habilitació legal i professional com a garantia per a l'usuari, el promotor, l'Administració i els altres professionals de l'edificació.

Mantenim actualitzada la informació referent als treballs.

Visem en línia i es pot tramitar digitalment el certificat d'habitatge usat.

GESTIÓ DEL VISAT I ASSESSORAMENT

Registrem i validem tota la documentació necessària per acreditar la feina i assessorem en tots els processos derivats de la gestió del visat amb total garantia i confidencialitat.

Mantenim actualitzada la informació referent als treballs i la documentació generada per preservar la cobertura de la responsabilitat civil. 

TRAMITACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ

Tramitació de cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat (CHU) i de llicències d’obres menors de forma electrònica.  

TRAMITACIÓ DEL CERTIFICAT D'HABITATGE USAT (CHU)

Ara, tramitar i aconseguir la cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat és més fàcil, tant per al sol·licitant com per al tècnic que realitza el certificat, gràcies a la possibilitat de tramitar-la íntegrament de forma electrònica amb la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. 

DOCUMENTS GUIA

Documents que us ajudaran a resoldre qualsevol dubte produït per la implementació d'una nova normativa i la seva aplicabilitat al visat.