Serveis que ofereix el CAATEEB a les societats professionals

Relació del serveis que ofereix el Col·legi d'Aparelladors a totes les societats professionals registrades al CAATEEB.

El CAATEEB, segons acord de Junta de Govern de data 12 de gener de 2009, ha establert les prestacions col·legials que gaudiran les societats professionals a partir de 2009, amb la voluntat d’oferir serveis, tant per a la societat com per als seus membres, d’acord amb el que defineix la Llei 2/2007 de societats professionals.
 
La relació de serveis és la següent:

 • Inscripció de la societat al registre col·legial de societats professionals.
 • Manteniment i actualització de dades del registre col·legial de societats professionals.
 • Comunicació d’inscripció, modificació o baixa, al Ministeri de Justícia i la Comunitat Autònoma.
 • Emissió gratuïta de certificats col·legials de dades de la societat per a Administracions i tercers.
 • Assessorament jurídic i professional propis per a societats professionals.
 • Informació específica i d’actualitat per al desenvolupament correcte i eficient de la seva activitat.
  Adreça electrònica gratuïta de la societat amb el domini @apabcn.cat
 • Usuari i contrasenya, específica per a la societat, per a l’accés gratuït als serveis oferts als espais privats del web del Col·legi: Documents a l’abast, BBDD documental i de normatives, documents guia de visat, etc.
 • Accés a través del web, a través de l’oficina virtual, a la informació de facturació de la societat.
 • Descomptes en material tècnic i productes de laboratori.
 • Enviament del butlletí electrònic setmanal 7@.
 • Enviament, al domicili de la societat, de la revista mensual L’Informatiu.
 • Avantatges col·legials acordats amb tercers per a tots els socis de la societat.
 • Descomptes en les diferents accions formatives i les activitats del CAATEEB, per a socis i assalariats de la societat professional.