Col·legiació en més d'un col·legi 

Aquells col·legiats i col·legiades que estiguin interessats en gaudir dels serveis i prestacions de més d'un Col·legi professional tant a nivell nacional com comunitari, poden constar com a col·legiats donats d'alta en més d'un Col·legi .
 

Aquells col·legiats i col·legiades que estiguin interessats en gaudir dels serveis i prestacions de més d'un Col·legi professional tant a nivell nacional com comunitari, poden constar com a col·legiats donats d'alta en més d'un Col·legi (doble col·legiació, triple col·legiació, quádruple...).

 

En aquest cas, el col·legiat o col·legiada haurà d'abonar les quotes col·legials d'ambdós Col·legis i alhora podrà utilitzar els serveis dels dos llocs. .Amb la doble (triple, quádruple...) col·legiació, es poden mantenir obres obertes en tots els Col·legis, sense haver de tancar o traslladar cap expedient.
 
Tràmit:
Per sol·licitar la col·legiació en més d'un Col·legi, el col·legiat o col·legiada haurà de:

 

  • Informar al seu Col·legi inicial de residència la voluntat de constar d'alta en un altre Col·legi.
  • Des del Col·legi inicial s'emetrà un certificat on hi constarà la voluntat del col·legiat de donar-se d'alta en un altre Col·legi mantenint el seu estat d'alta al Col·legi inicial.
  • El col·legiat haurà de dirigir-se al nou Col·legi i realitzar el tràmit d'alta col·legial establert. 
  • Un cop acceptada la seva alta col·legial en el nou Col·legi ja podrà disposar dels nous serveis i prestacions.
     
No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.