Reingrés

Els col·legiats que en algun moment s'hagin donat de baixa del col·legi i vulguin tornar a donar-se d'alta podran sol·licitar un reingrés conservant el seu número de col·legiat/ada.
 

Documentació necessària:

  • 1 fotografia (mida carnet)
  • 1 fotocòpia del DNI (cal presentar també l’original)
  • Dades de domiciliació bancària

Tràmit:

Per sol·licitar un reingrés el col·legiat haurà de:

  • Adreçar-se al col·legi i sol·licitar un reingrés.
  • Abonar les quotes que quedin pendents en el cas que la baixa hagués estat per article 18D.
  • Omplir i fer entrega de la documentació necessària.
  • Un cop acceptada la seva sol·licitut de reingrés, ja podrà disposar de nous dels serveis i prestacions.