Trasllat des d'un altre Col·legi

Els professionals col·legiats a qualsevol Col·legi d'Espanya podràn sol·licitar un trasllat del seu Col·legi d'origen al CAATEEB. S'efectua l'alta col·legial al CAATEEB, quedant de baixa al Col·legi d'origen.
 

Documentació necessària:

  • Emplenar el document de sol·licitud d'alta col·legial
  • 1 fotografia (mida carnet)
  • 1 fotocòpia del DNI (cal presentar també l’original)
  • Dades de domiciliació bancària
  •  Certificat de trasllat del col·legi de procedència (enviat pel Col·legi mateix)

Tràmit:

  • Sol·licitud del certificat de trasllat al Col·legi d'origen (el mateix Col·legi d'origen s'encarrega de fer-lo arribar al Col·legi de destí)
  • Tràmit de la baixa col·legial al Col·legi d'origen
  • Tràmit de l'alta col·legial al Col·legi de destí (un cop es disposi del certificat de trasllat)