Presentació del Llibre Blanc d’Infraestructures i Mobilitat de l’Anoia

El Fòrum Empresarial de l'Anoia és una iniciativa de la Unió Empresarial de l'Anoia per millorar l'economia de l'empresariat i del territori en general.

​El passat 28 d'octubre va tenir lloc el IV Fòrum, en què es presentà l’informe econòmic i empresarial impulsat per l'entitat, anomenat enguany Llibre Blanc d’Infraestructures i Mobilitat de l’Anoia, un estudi realitzat durant els anys 2019 i 2020.
 
La situació –sense precedents- generada per la pandèmia mundial del coronavirus, especialment a la comarca de l'Anoia, a nivell sanitari, social, econòmic i empresarial, brinda l’oportunitat d’alçar la veu com a territori i fer que les empreeses de la comarca esdevinguin més competitives. Una bona xarxa de transport i de comunicacions  és vital per a avançar com a comarca, per millorar la competitivitat empresarial, retenir i captar talent, ser atractius per a noves localitzacions d’activitats industrials, i també enfortir l’economia anoienca.
 
Amb aquest projecte es vol donar resposta a una de les demandes més reiterades pel teixit empresarial de l’Anoia, i posar fil a l’agulla al déficit en infraestructures i comunicacions que arrossega la comarca des de fa anys. Es vol aconseguir i vetllar perquè la comarca tingui una comunicació segura, eficient, saludable, equitativa i sostenible, que permeti connectar empreses, comarques i serveis. 

IV Fórum empresarial de l'Anoia

aparicions en prensa: http://infoanoia.cat/quart-forum-uea-posa-laccent-necessitats-lanoia-infraestructures-mobilitat-sol-industrial/