16/10/2020
Participants de les tres comarques

 1a Trobada de tècnics municipals del Bages-Berguedà-Anoia

Una vintena de tècnics municipals de les tres comarques van participar el passat 16 d'octubre en aquesta trobada per resoldre els dubtes més habituals sobre aquesta figura.

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia va organitzar el passat 16 d'octubre una trobada de tècnics municipals amb la finalitat de posar en comú les consultes que el Col·legi rep respecte a aquesta figura, de manera habitual, relacionades amb els drets i les obligacions, la responsabilitat civil, cobertures, normativa, declaracions de responsabilitat, atribucions professionals, entre d'altres.

En aquesta primera trobada i per primera vegada en una Delegació, es va realitzar la jornada simultàniament de forma presencial i telemàtica amb una vintena d'aparelladors, tècnics municipals, de diferents poblacions de les tres comarques i tres ponents de tres àrees del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona (Assessoria Jurídica, Visats i Corredoria), els quals van informar i donar resposta a tot allò que se'ls va plantejar.

Aquesta ha estat una primera trobada, però el Col·legi  n'organitzarà de noves amb la intenció de resoldre els dubtes que ens feu arribar més habitualment. Aquestes trobades estan pensades també com un fòrum de debat entre vosaltres, un espai obert on pugueu intercanviar experiències, problemes i solucions amb altres tècnics municipals de la demarcació.

 
 
 
<