9/3/2022
SESSIÓ DE TREBALL

 El Pou de glaç de Can Gel

Reunió amb la propietat, el regidor d’obres de l’Ajuntament i el conseller del Consell Comarcal del Maresme per reempendre la col·laboració del Col·legi en la recuperació de patrimoni històric i ambiental de la comarca.

Els pous de glaç són uns elements típics de la comarca que fins a mitjans de S. XX s’utilitzaven per conservar el gel que es produïa en basses properes. Aquest gel servia per conservar aliments i es venia als mercats propers i fins i tota arribava a Barcelona. El pou de glaç de Can Gel conserva l’estruc​​tura del mur  de pedra circular però ha perdut la coberta i es troba parcialment cobert per vegetació i residus ja que quan es va deixar d’utilitzar es va convertir en abocador de l’explotació ramadera de la finca.​

En el 2018 es van iniciar els primers treballs de recuperació del pou, i des de la Delegació del Maresme amb l'ajuda d'alguns col.legiats, es va desbrossar i es va fer un aixecament topogràfic del pou.

La proposta d’intervenció contempla la seva consolidació i fer-lo accessible i visitable.​

Actualment des del col·legi s’ofereix l’assessorament tècnic per a la redacció dels projectes de rehabilitació i conservació d’elements públics o privats que siguin accessibles al públic. També s’assessorarà als organismes públics per a la catalogació, si ‘escau, d’aquests bens. El finançament de les intervencions anirà a càrrec de la propietat. En el cas d’obtenir la catalogació patrimonial es podrà optar a subvencions públiques.​