Tribunal Arbitral

Tribunal Arbitral del Vallès Oriental (TAVO)

La Delegació del Vallès Oriental forma part del Tribunal Arbitral del Vallès Oriental, en el qual el Josep Lluís Sala Sanguino és el representant del CAATEEB.

Aquest Tribunal va ser constituït l'any 1991 per l'Associació per a l'Arbitratge, formada pel Col·legi d'Advocats, el Gremi de Constructors d'Obres, l'Agrupació d'Industrials del Besòs, la Unió Empresarial Intersectorial, la Cambra de Comerç i el Col·legi d'Aparelladors.

La creació a la comarca del Tribunal Arbitral permet sotmetre a la seva consideració qualsevol controvèrsia en matèria civil i mercantil, sobre tot allò que sigui de lliure disposició dels interessats, amb la garantia d'obtenir una resolució ràpida i dictada pels arbitres designats per les parts o, en manca d'aquests, pel mateix tribunal.