20/12/2021
Reunió amb l'Ajuntament de Cardedeu

 Trobada tècnica amb l'Ajuntament de Cardedeu

Trobada virtual dels membres de la Comissió Territorial de la Delegació del Vallès Oriental amb la Regidoria d'Urbanisme i Obres, i Serveis de Territori de l'Ajuntament de Cardedeu

El passat 19 de gener, la Comissió Territorial de la Delegació del Vallès Oriental va reunir-se en trobada virtual amb Miquel Pujadas i Subiranas, 4rt tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Obres i Manel Torres Sánchez, cap de Serveis de Territori  i arquitecte tècnic, juntament amb altres tècnics municipals de l'Ajuntament de Cardedeu.  La trobada, en la qual es va presentar la Comissió Territorial del Vallès Oriental, va resultar molt profitosa, tant pel Col·legi com per a l'Ajuntament, i va servir per crear sinergies comunes, activitats, formació, però sobretot es va tractar especialment el tema dels Informes d'Idoneïtat Tècnica (IIT).  

Aquests documents regulats a la Llei d'Urbanisme els poden sol·licitar els ajuntaments com a requisit previ a la sol·licitud de llicències urbanístiques, amb l'objectiu de verificar que el projecte tècnic o la documentació tècnica compleix la normativa estatal i autonòmica i que la documentació compleixi els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat que exigeixin les ordenances municipals.