16/6/2021
Signatura de conveni amb l'Ajuntament de Granollers

 Nou conveni amb Granollers per a la millora energètica

La Delegació del Vallès Oriental signa avui un conveni amb l'Ajuntament de Granollers per fomentar la millora energètica del parc edificat.
La Delegació del Vallès Oriental signa ​un conveni amb l'Ajuntament de Granollers per fomentar la millora energètica del parc edificat. L'acord preveu el suport del CAATEEB i d'altres col·legis per a la realització dels informes d'avaluació i diagnosi dels edificis de  Granollers, així com de la resta de treballs tècnics derivats.

L'Ajuntament de Granollers busca finançament a través dels fons europeus de Recuperació, els coneguts com a Next Generation, per a la realització de projectes de rehabilitació de determinats barris​, pels quals caldrà la realització de treballs tècnics a càrrec d'arquitectes tècnics, com els informes d'avaluació i diagnosi del parc d'edificis de Granollers, per tal de conèixer el seu estat i fer les propostes de rehabilitació i renovació necessàries, així com de la resta de treballs tècnics derivats. Per això, l'Ajuntament ha signat un conveni marc de col·laboració amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya integrem la Intercol·legial Tècnica del Vallès.

També es preveuen ​activitats relacionades amb la informació i conscienciació ciutadana dels processos de regeneració urbana, eficiència energètica i salubritat dels edificis i habitatges.

El període de vigència d'aquest conveni marc serà de quatre anys, que es podrà prorrogar per quatre anys més, i es crearà una Comissió de seguiment, formada per una representació de l'Ajuntament i de cadascun dels tres col·legis, que es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos.