8/11/2021

Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades del CAATEEB

​La Junta de Govern del CAATEEB ha acordat convocar l'Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades per al proper 14 de desembre, d'acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

​​​​La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 8 de novembre de 2021, ha acordat convocar l'Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d'acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia: Dimarts, 14 de desembre de 2021
Hora: 18.00 hores
Format: Mixt (assistència presencial o per videoconferència) ​En el seu moment i per als col·legiats i col·legiades que optin per assistir a l'Assemblea per videoconferència, se'ls enviaran les indicacions per inscriure's i rebre les credencials per connectar-s'hi.​


Ordre del dia provisional

  1. ​Informe del president
  2. Presentació i proposta d'aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2022 del CAATEEB 
  3. Presentació i proposta d'aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2022 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB). 
  4. Presentació i proposta d'aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2022 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB). 
  5. Designació de tres interventors i un suplent per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l'article 46 dels Estatuts col·legials. 
  6. Torn obert de paraules. 

Els col·legiats poden presentar proposicions perquè siguin sotmeses a l'Assemblea General ordinària, en els termes previstos en l'article 40 dels ​​Estatuts col·legials.​

Celestí Ventura i Cisternas
President

​Barcelona, 8 de novembre de 2021​​​


Acta de l'Assemblea del 20 de maig de 2021