20/07/2017 

Memòria del CAATEEB 

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2016.
 

 

S'ha esgotat el temps d'espera de l'element web.