2016, siguem motor de la professió 

Abans, el més gran es menjava al petit, però en el segle XXI, el més ràpid es menja al més lent
 

Iniciem un any 2016 ple de reptes. Des d’una perspectiva global, disposem d’indicadors que dibuixen una clara tendència a l’increment d’activitat, la qual cosa cal valorar positivament però sense perdre de vista que provenim d’un nivell força baix. En aquest entorn de millora, que malauradament no és homogènia a tot el territori ni entre tots els professionals, apareixen també elements que possiblement comportaran noves regles de joc.

 

Una d’aquestes és el canvi en la forma de treball que des de fa ja algun temps va agafant posicions per esdevenir la metodologia que haurà d’adoptar tot el sector, no només els tècnics, sinó també administracions, promotors i constructors, industrials, fabricants, etc. Em refereixo al Building Information Modeling (BIM). El nostre Col·legi afronta aquest repte, com ja sabeu, de manera decidida.

 

L’evidència més clara és el lideratge del CAATEEB en l’organització de l’European BIM Summit (EBS) celebrat per segona vegada els dies 18 i 19 de febrer al World Trade Center Barcelona (1). El Manifest BIMCAT Barcelona (2) amb el que vam finalitzar l’EBS 2015, iniciativa de l’organització del mateix EBS i la signatura del qual va coordinar el CAATEEB amb les principals entitats públiques catalanes: Infraestructures.cat i Agència de l’Habitatge (Generalitat), BIMSA (Ajuntament de Barcelona) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya, va ser el primer manifest sobre aquest tema, no només a Catalunya, sinó que també a l’Estat espanyol i el temps demostrarà les conseqüències tractores que la seva signatura han generat.

 

Implantació del BIM

Durant l’any transcorregut entre les dues edicions de l’EBS, el CAATEEB ha organitzat set edicions de l’EBS days, jornades divulgatives especialitzades sobre BIM de gran interès per als col·legiats i tècnics en general, que han merescut una gran i continuada assistència. I hem creat l’Informe d’oportunitats BIM (3) des del Servei d’Ocupació del CAATEEB. La implicació del nostre Col·legi en la implantació del BIM a Catalunya i Espanya també és evident, fins al punt que som de forma clara, l’organització col·legial que més implicació té en aquest projecte tan transcendental per als professionals i el sector, motiu pel qual totes les institucions implicades en la implantació del BIM identifiquen el CAATEEB com a institució amb la màxima presència, opinió, prestigi i influència en aquest tema.

 

Així, el CAATEEB, a part de ser l’organitzador de l’EBS, ostenta la vicepresidència del BuildingSmart Spanish Chapter, l’organització independent més important al món en aquest àmbit i també la que internacionalment marca les pautes de tot el relatiu al BIM. El CAATEEB, per altra banda, també està integrat en la comissió Construïm el Futur de l’ITeC, la qual té cura de desenvolupar el Manifest BIMCAT Barcelona i formem part del comitè plenari i del comitè coordinador, a més de liderar el Grup de Treball 2 (Processos). També participem en la Comisión BIM del Ministerio de Fomento, en la que hem estat en les dues reunions que s’han realitzat a Madrid, en representació del Consejo de la Arquitectura Técnica de España. A més, aquesta comissió ha escollit el CAATEEB com a responsable del subgrup de treball Documento de difusión BIM. De la mateixa manera som convidats activament a diferents taules d’especialistes.

 

Paral·lelament, des de l’Agència de Certificació Professional (ACP) hem iniciat el procés per a l’acreditació sota la ISO 17024 per part d’ENAC del perfil professional de BIM Manager, cosa absolutament necessària per a que el sector, en contractar professionals amb coneixements i experiència en aquest àmbit, els reconegui de manera eficient.

 

Tot aquest enorme esforç i implicació la fa el CAATEEB amb la intenció de motivar, conscienciar i informar al nostre col·lectiu de què tenim davant nostre una gran oportunitat de posicionar-nos de manera avantatjosa en la línia de sortida d’aquest gran canvi i repte. La implantació pràctica del BIM, per la seva transcendència i complexitat, serà progressiva i, com no podia ser d’altra manera, no començarà un dilluns a les 8 del matí. La seva adopció de forma generalitzada es produirà de mica en mica. Els que primer entenguin la seva importància i oportunitat seran els que es destacaran i visualitzaran respecte de la resta.

 

Abans, el més gran es menjava al petit, però en el segle XXI, el més ràpid es menja al més lent. I és per això que l’àrea de formació del CAATEEB ja imparteix la 4a edició del curs que dóna formació del màxim nivell en aquest matèria. El CAATEEB, en un projecte de tanta transcendència, per tradició, per ADN, per responsabilitat, no podia actuar d’altra forma que sent Motor de la professió.

 

Jordi Gosalves

 President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)