17/01/2017 

2017, fem créixer la professió 

Campanya per promocionar la professió d’aparellador i despertar vocacions entre els més joves
 
 

L’any 2016 el CAATEEB va posar en marxa una acció de llarg recorregut com és la promoció de la professió i els estudis de grau que hi donen accés, a tota la societat i especialment entre els més joves. Però aquesta és una carrera de fons. Per això aquest 2017 continuarem amb aquesta labor de base, per fer que els més joves identifiquin la nostra professió com una bona oportunitat per al seu futur, i ho farem de manera coordinada amb les escoles universitàries i la resta de col·legis catalans.  

 

Si l’any passat el nostre lema va ser “motor de la professió” per aquest 2017 anirem un pas més enllà, perquè sigui l’any per en què “fem créixer la professió”, amb lideratge, amb esforç i amb passió pel nostre ofici.

 

Despertar vocacions
L’objectiu de la campanya Fem créixer la professió és promocionar entre els joves, pares i professors la professió d’aparellador i contribuir a incrementar d’aquesta manera les matriculacions a les escoles d’arquitectura tècnica i edificació. El pla preveu la posada en marxa de diferents eines de promoció i divulgació com ara la pàgina web, la qual ja és operativa, la promoció a través de les xarxes socials, una campanya publicitària en mitjans electrònics, edició de vídeos, organització d’esdeveniments i participació en fires multitudinàries com ara el Saló de l’Ensenyament   i disseny de material divulgatiu. La campanya es va iniciar a l’octubre de 2016 i tindrà continuïtat al llarg del 2017 i més enllà.

 

L’arquitectura tècnica una de les professions més ben valorades dins del sector de la construcció però en la societat és una gran desconeguda


En els darrers anys ha disminuït la quantitat de nois i noies que volen cursar el Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació en les universitats arreu de l’Estat espanyol. Un dels factors que han influït de manera decisiva en aquesta tendència va ser la profunda crisi de la construcció de la que comencem a sortir.


La via d’accés a la professió
No obstant i malgrat ser important, aquest no ha estat l’únic factor determinant. Hi ha encara un gran desconeixement en la societat sobre l’ofici de l’aparellador, així com les importants funcions que té en el procés de la construcció. Es dóna la circumstància de què és una de les professions més ben conegudes i valorades dins del sector i per contra en la societat en general és una gran desconeguda. I no obstant això, el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació obre la via d’accés a la professió d’arquitecte tècnic, un ofici amb un amplíssim ventall d’oportunitats laborals i d’especialització.

 

El grau en Arquitectura Tècnica i Edificació obre la via d’accés a una professió amb un amplíssim ventall d’oportunitats laborals i d’especialització


Direcció integrada de projectes, director d’execució, cap d’obra, construction manager, coordinador de seguretat, gestor d’edificis, control de qualitat i control econòmic, empresari o tècnic de capçalera d’edificis existents són tan sols alguns dels perfils als que poden optar els graduats en arquitectura tècnica. Uns perfils, per altra banda, que es desenvolupen dins d’un sector atractiu i dinàmic i amb grans reptes de futur com l’adaptació de les noves tecnologies o la sostenibilitat i eficiència energètica dels edificis.


La campanya del CAATEEB, que s’obrirà a la resta de col·legis i a les universitats, vol comptar especialment amb el suport i la col·laboració dels col·legiats que amb aquesta campanya podran disposar també de material promocional per divulgar entre els més joves la seva professió.


Accedir al web de la campanya