2018, Arquitectura tècnica 360 

Hem iniciat l’any 2018 amb il·lusió i amb esperança. Les dades d’activitat ens indiquen una tendència continuada a la recuperació del sector de la edificació en general, concentrant els majors repunts en l’activitat residencial, tot i que si posem el focus a Catalunya, la molt especial situació política del país podria comportar majors incerteses.

 

La resta de dades disponibles com són l’increment de les transaccions immobiliàries, l’atorgament d’hipoteques o l’evolució del preu dels habitatges, igualment confirmen aquesta tendència. També detectem que malgrat seguir existint diferents ritmes de recuperació, l’efecte taca d’oli es va estenent al territori més enllà del motor que suposa la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana.  Ja portem un temps comentant com està canviant l’exercici professional, i no cal dir com ho farà en el futur. Creiem que la visió estratègica del Col·legi ha de passar per avançar-se a aquests canvis, posant la professió i tota la seva multiespecialització al centre de la seva missió. I per poder-ho fer amb la mateixa excel·lència que les juntes que ens han precedit, hem d’actuar amb anticipació.

 

Per això, aquest any hem preparat una sèrie d’accions orientades a preparar-nos amb visió a llarg termini, per afrontar el futur de l’exercici de la nostra professió des del suport personalitzat i ajustat a la necessitat de cada integrant del CAATEEB.

 

Per això emprendrem la transformació del model de gestió informàtica cap a un sistema CRM, que ens permeti agilitzar els processos, modernitzar-los i sobretot disposar d’un coneixement minuciós de les necessitats dels professionals i avançar-nos des del coneixement a oferir-los el suport específic que els cal. Posant el col·legiat al centre de tot.  Volem seguir fent créixer la professió i per això donarem continuïtat a la campanya adreçada als més joves per despertar-ne l’interès per la nostra professió i els estudis de grau que hi donen accés. En aquest sentit és destacable que al setembre passat a l’EPSEB es van incrementar un 43% les matriculacions.

 

Farem també accions per apropar el Col·legi a companys que per diferents raons no formen part del col·lectiu. Obrirem el CAATEEB als afiliats i posarem en valor els serveis col·legials i aquelles tasques que només el Col·legi pot fer per a nosaltres, com la representació i defensa col·lectiva. L’expressió de què “la unió fa la força” es confirmarà més que mai en els propers temps, i hem d’estar ben units per sortir reforçats dels canvis que venen.

 

Seguirem impulsant des del Col·legi la creació i millora de les eines electròniques que facilitin el nostre dia a dia, reforçarem el nostre lideratge en noves metodologies, promourem l’especialització i la certificació dels professionals, oferirem formació per poder competir amb la major projecció, sense oblidar els companys en situacions professionals difícils, als que aportarem acompanyament, facilitats per formar-se o recursos en la recerca de feina.

 

 

El col·legiat al centre de tot

Estem convençuts que la bona base tècnica de què disposem, combinada amb una bona assessoria i suport tècnic i legal, i un bon programa de formació i informació, ens ha de permetre sortir enfortits davant dels canvis; si ens preparem a consciència serem imprescindibles, serem el experts necessaris de l’edificació superant la condició de tècnics obligatoris. Treballarem per explicar a les administracions i al sector que la bona praxi professional que hem reforçat amb el codi deontològic ha d’anar necessàriament aliada amb uns honoraris adequats i suficients.

 

I no defallirem en la tasca de promoció de la professió, amb diferents campanyes i accions en els mitjans de comunicació, però també amb l’esforç continuat per a ser presents, influents i molt participatius en totes les taules, comissions i reunions on la nostra professió hi té alguna cosa a dir. Tenim un Col·legi modern, actiu i amb iniciativa, una organització bolcada a ser útil als seus integrants, amb tot un ampli ventall de serveis: des de l'atenció directa, com la creació d'eines tècniques i metodologies de treball, a la influència i presència a les administracions i les institucions, la labor normativa, la formació, la presència als mitjans de comunicació, o la defensa dels interessos professionals.

 

Estem convençuts que aquesta focalització posant el col·legiat al nucli de la nostra activitat és clau per què el Col·legi segueixi comptant amb la vostra confiança, no pas per ser o no obligatori, sinó per ser-vos útil.  Econòmicament seguim disposant d’una entitat robusta i solvent, amb uns recursos que s’administren de manera austera i curosa, i que permeten afrontar accions de llarg recorregut que sens dubte revertiran en una millora de la prestació dels serveis i de l’atenció als col·legiats, de la promoció de la professió, i de la gestió de la institució.

 

Per tot l’anterior hem decidit que l’any 2018 es reconegui com a l’any de l’Arquitectura Tècnica 360, amb el doble esperit de reconèixer i atendre de manera integral les necessitats de les diverses ocupacions de l’arquitecte tècnic com a professió de professions, adreçant-los els serveis que precisen de manera àgil, eficient i personalitzada, i també com un missatge a la societat de la funció complerta que desenvolupa l’aparellador en el sector.

 

Jordi Gosalves

President del CAATEEB