2020, un projecte compartit

Les juntes de govern del nostre Col·legi han treballat, durant els quasi vuitanta anys d’història, per afrontar els reptes de cada època. Com en una cursa de relleus, es van anar passant el testimoni amb l’objectiu de mantenir-nos al capdavant del sector de la construcció. Tot just el juliol passat la junta que encapçalo va rebre, amb tota la il·lusió del món, el darrer relleu per continuar amb aquesta tasca i encarar les dificultats del moment que ens toca viure.

Fa una dotzena d’anys de l’inici de gran crisi financera que, com a conseqüència de la bombolla immobiliària, va col·lapsar el sistema bancari i va ensorrar l’activitat a la construcció i, tot i que asseguren que l’hem deixada enrere, ni el sector, ni l’activitat professional ni la institució han restat igual. Massa companys varen haver de buscar alternatives de treball. Durant el mateix període i degut a les males perspectives econòmiques, vam observar com la joventut es desencisava de l’arquitectura tècnica: les escoles universitàries van veure tan minvada la demanda de places als darrers cursos que fins i tot alguna va decidir —esperem que temporalment— deixar d’impartir els nostres estudis.

La realitat professional

Amb aquests antecedents, un dels principals objectius de la nova etapa és recuperar el sentiment de pertinença al col·lectiu i convèncer els companys de la bondat de col·legiar-se, i creiem que la millor manera d’aconseguir-ho és fent que la nostra institució sigui útil per a tothom, per tal que, sigui quina sigui la nostra dedicació professional, ens ajudi en la tasca diària i ens doni suport en els problemes que puguin anar sorgint, siguin de caire tècnic, administratiu o jurídic, ja que aquesta, pensem, hauria de ser la finalitat primera del Col·legi.

Som conscients que l’exercici lliberal de la professió ha canviat amb el pas dels anys: les diverses formes de relació i l’associació amb altres professionals de l’edificació han anat substituint gradualment els despatxos tradicionals, a la vegada que noves feines i responsabilitats s’han anat incorporant a les ja històriques. I hauríem d’afegir que els aparelladors estan avui, més que mai, presents en totes les empreses del sector (constructores, promotores, industria auxiliar...) ocupant llocs de responsabilitat tècnica i desenvolupant una infinitat d’activitats i d’especialitats. És per aquest motiu que creiem imprescindible endegar un estudi sociològic amb la finalitat d’esbrinar amb el màxim detall possible les actuals realitats de l’exercici laboral, per poder donar resposta a totes les noves necessitats.

Deia abans que les juntes de govern havien treballat com en una cursa de relleus, però és important recordar també que la nostra ha estat una història col·lectiva —molts han sigut els companys que han participat en les activitats col·legials, per esdevenir un projecte compartit. I és per aquest motiu que gosem demanar-vos, un cop més, la vostra col·laboració perquè participeu activament en l’enquesta que el mes d’octubre us farem arribar per correu electrònic. Per a cadascú de nosaltres tan sols significarà uns minuts de dedicació, però, amb la participació de tots, el resultat final representarà per a la institució una informació d’un valor importantíssim que ens permetrà orientar les accions de govern en la direcció correcta. Conèixer amb detall la composició del nostre col·lectiu serà el primer pas per aconseguir que el Col·legi esdevingui la casa de tots, i que, d’aquesta manera cadascú hi pugui trobar el seu lloc.

Amb la certesa que podrem comptar amb la vostra participació, només ens resta agrair-vos per avançat l’interès i el suport.

Celestí Ventura
President del CAATEEB