21/5/2019

El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona es compromet amb l’equitat de gènere

El CAATEEB ratifica el Decàleg per a l’equitat de gènere promogut per l’Associació Intercol·legial de col·legis professionals de Catalunya.

La Junta de Govern del CAATEEB en sessió del 13 de maig de 2019 va acordar ratificar l’aprovació del Decàleg per a l’equitat de gènere promogut per l’Associació Intercol·legial de col·legis professionals de Catalunya i implementar-lo com a política d’equitat del CAATEEB i del seu col·lectiu professional.

El Decàleg va ser redactat per la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial, en la qual hi participa el CAATEEB, amb el títol El nostre clam per la igualtat i va ser llegit públicament el passat 7 de març dins del programa d’actes organitzat en el marc del Dia de la Dona Treballadora. Les col·legiades reclamen en aquest decàleg un tracte equitatiu entre dones i homes en el món professional, per eliminar qualsevol discriminació de gènere, en sintonia amb altres associacions i moviments feministes.

Equitat en l’organització, equitat laboral, formació en equitat, educació en equitat, coresponsabilitat familiar, no discriminació per raó de gènere, visibilitat col·legial i professional, comunicació i gènere, actuació davant la violència de gènere i compromís professional amb perspectiva de gènere són els conceptes que encapçales els deu punts que es considerem la mínima expressió acceptable en la gestió i orientació del món professional.

La conclusió és que aquest decàleg viu i en construcció sigui un full de ruta obert que s’incorpori i es desenvolupi dintre de l’agenda dels col·legis professionals com a element transformador, cap a una vida professional que defensi i valori la inestimable aportació de les dones i sigui un motor d’evolució cap a una societat més justa i equitativa.

Decàleg per l'equitat de gènere en l'àmbit dels col·legis professionals

Annex al Decàleg