12/12/2007

Qualificació professional

Per ser arquitecte tècnic i exercir com a tal, és necessària la diplomatura universitària corresponent. Amb la capacitació i els coneixements tècnics que garanteix aquesta formació es pot exercir la professió a l'Estat espanyol.

El títol s'obté un cop s'han superat els tres cursos de la carrera universitària i s'ha elaborat el projecte final. Aquests estudis s'imparteixen en diverses escoles universitàries d'arquitectura tècnica, repartides per tota la geografia espanyola.

Les matèries bàsiques del currículum universitari dels arquitectes tècnics són: construcció, materials, estructures, instal·lacions, dibuix arquitectònic, economia, organització, patologia, qualitat i seguretat

El reconeixement del títol d'arquitecte tècnic amb titulacions anàlogues als altres països de la UE està previst a la Directiva general de reconeixement de títols d'ensenyament superior (89/48/CEE) i en la seva transposició a la legislació espanyola.