30/5/2008
ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR / Nova titulació a partir del curs 2009-2010: Enginyer d'Edificació 

 El Col·legi d'Aparelladors de Barcelona i la Fundació UPC renoven els seus acords per a la formació dels tècnics de l'edificació

 

·   La Fundació UPC i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) signen el rellançament d'una col·laboració existent des del 1995.

 

·   L'acord reforça i potencia la col·laboració conjunta en els camps de la formació permanent i l'extensió tecnològica.

 

·   Es tracta d'un pas important en l'adaptació al nou Espai Europeu d'Educació Superior (esperit de Bolonya) en tant que universitat i professió, representada pel Col·legi, treballen conjuntament.

Barcelona, 30  de maig de 2008

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i president de la  Fundació UPC, Antoni Giró, i la presidenta del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATEEB), Maria Rosa Remolà, han signat un conveni que representa el rellançament d'una col·laboració en matèria de formació existent des de l'any 1995.

 

A la signatura de l'acord, que reforça la col·laboració en els camps de la formació permanent i l'extensió tecnològica, han assistit, entre altres càrrecs, Joaquim Olivé, director de la Fundació UPC; Francisco Javier Llovera, director en funcions de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), així com Teresa Pallàs, directora de Formació del CAATEEB.

 

 

Components reunió

 

La Fundació UPC, com a entitat vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya, té com a objectiu principal fomentar i promoure activitats de formació permanent per millorar la vàlua dels professionals i les empreses públiques i privades. Aquestes activitats es porten a terme per mitjà de programes d'estudi i formació permanent, potenciant la cooperació de les administracions, les empreses i els sectors econòmics i socials. El CAAEETB, per la seva banda, és una corporació de dret públic que té entre les seves funcions  impulsar la millora  de  la qualitat de l'edificació, promoure la col·laboració la creació de serveis amb entitats i institucions  per a la difusió social de les característiques i els coneixements de la professió, així com facilitar la preparació i la formació continuada dels seus col·legiats.

 

Antoni Giró i Maria Rosa Remolà

 

En el transcurs de l'acte, Maria Rosa Remolà  va subratlla que "aquest conveni marc anirà seguit de tot un programa d'acció en l'àmbit de la formació continuada amb la col·laboració de la Fundació" I que "els aparelladors, arquitectes tècnics i futurs enginyers d'edificació tindran en el Col·legi un suport molt important per al seu desenvolupament professional". Per la seva banda el rector, Antoni Giró va reforçala mateixa idea de Remolà sobre "la importància que té per als titulats universitaris poder fer una formació continuada al llarg de la seva vida professional". En la mateixa línia  va  intervenir també Teresa Pallàs, directora de Formació del CAATEEB,  destacant "la necessària complementarietat entre la formació bàsica i genèrica que s'obté a la universitat i la formació continuada o de perfeccionament dirigida al professional en actiu o amb anys d'experiència".

 

Per a més informació:

M. Lluïsa Selga (Cap de Premsa) CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Tel. (34) 93 393 37 10 / 93 240 20 60 - premsa@apabcn.cat www.apabcn.cat