25/9/2007
Notes de premsa

 El CAATB organitza el I Col·loqui Europeu sobre la Coordinació de la Seguretat en obres d’edificació i enginyeria civil

 
 • El I Col·loqui Europeu sobre Coordinació de Seguretat i Salut en la Construcció, se celebrarà els dies 21 i 22 de febrer de 2008.
 • Coincidirà amb l'entrega dels XIV premis a la Seguretat en la Construcció convocats pel Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
 • Barcelona 25 de setembre de 2007

   

  Fins al 15 d'octubre els professionals i les organitzacions sectorials, empresarials i sindicals vinculades al sector de la construcció de tots els països de la Unió Europea poden presentar els seus resums de comunicacions per participar en l'I Col·loqui Europeu sobre Coordinació de Seguretat i Salut en la Construcció, que se celebrarà els dies 21 i 22 de febrer de 2008, a l'edifici World Trade Center de Barcelona.

   

  Organitzat conjuntament pel departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) i la Xarxa Europea Focus, el Col·loqui es dirigeix a tots els professionals de l'edificació i l'enginyeria civil, i en particular, als que exerceixen la funció de coordinadors de seguretat i salut.

   

  2007, un any per la seguretat

   

  L'organització d'aquest I Col·loqui s'ha fet coincidir amb la commemoració del 15º aniversari de l'aprovació de la Directiva Europea 92/57/CEE, que va crear per als països de la UE la figura del coordinador de seguretat i salut, una funció encara inexistent per a les obres de construcció a diferència d'altres sectors. El Col·loqui coincideix també amb la celebració del 10º aniversari de l'aprovació del Reial decret 627/1997, que va traslladar aquesta directiva a la nostra legislació amb l'obligatorietat de la intervenció d'aquesta figura en totes les obres de construcció, també en el nostre país.

   

  El I col·loqui, que posarà el punt i final a la iniciativa del CAATB “2007 - Un any per a la seguretat” pretén, des de la perspectiva europea, fer un balanç de l'estat d'implantació que ha aconseguit fins avui aquesta figura professional, així com aprofundir en el coneixement i valoració de les seves funcions i responsabilitats alhora que suposa una oportunitat per a divulgar exemples de bones practiques i d’innovació.

   

  En efecte, en el transcurs d'aquests anys, s'han produït en diferents països de la Unió Europea (UE) algunes diferències respecte a la interpretació de la directiva i de la funció professional de la coordinació de seguretat i salut en les obres de construcció. Al mateix temps, hi ha hagut actuacions judicials en molts països de la UE, amb resultats divergents, fins i tot dintre d'un mateix estat membre, referent a la interpretació de les obligacions i, per tant, de les responsabilitats administratives, civils o penals d'aquesta funció professional.

   

  Calendari de comunicacions

  • Fins el 15/10/2007 lliurament del resumen previ de la comunicació
  • Fins el 15/11/2007 selecció i notificació de l’aceptació de la comunicació
  • Fins el 31/12/2007 Presentació del text complet definitiu.

   

  Els resumens de les comunicacions han de ser breus, màxim 300 paraules, en castellà, anglès o francès i ha de referir-se a un dels 5 àmbits temàtics de que tractarà el Col·loqui: formació; funcions i responsabilitats; legislació; eines i bones practiques i investigació  i innovació. Els resumens han d’enviar-se abans de la data límit a colloque@focusnet.eu.

   

  Un programa exhaustiu que inclou els principals temes de debat

   

  Taller 1 Formació

  • 1A. La formació de coordinadors
   1B. L’adquisició de noves competències
   1C. La formació para la coordinació en fase de projecte
   1D. Formació de base vs. formació específica
   1E. L’estudi de seguretat com eina de prevenció

   

  Taller 2 Funcions i responsabilitats. Jurisprudència

  • 2A. L’exigència de responsabilitats. La diversitat europea
   2B. Funcions i responsabilitats en la fase de projecte
   2C. Funcions i responsabilitats durant l’execució i el manteniment
   2D. Dificultats per a la lliure circulació dels coordinadors a Europa
   2E. El contracte del coordinador

   

  Taller 3 Legislació

  • 3A. La Directiva 92/57/CEE, quinze anys després
   3B. L’aplicació dels principis generals de prevenció
   L’enfoc de la Inspecció de Treball
   3C. El control d’accés a las obres. Aplicacions practiques
   3D. Estudis i plans de seguretat i salut. Instruccions per a
    intervencions ulteriors
   3E. L’enfoc de la coordinació de seguretat i salut en
   els nous països membres de la UE

   

  Taller 4 Eines i bones pràctiques

  • 4A. Promoure i compartir bones pràctiques
   4B. La coordinació de grans projectes d’enginyeria civil
   4C. La coordinació de grans projectes urbans
   4D. La coordinació de projectes de rehabilitació
   La participació social i la coordinació
   4E. La coordinació d’obres mitjanes i petites

   

  Taller 5 Investigació i innovació

  • 5A. ergonomia
   5B. Dispositius de protecció individual i col·lectiva
   5C. Innovar en la formació en l’obra
   5D. Eines de simulació
   5E. La investigació dels nous riscos


  Per a més informació:

  Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
  M. Lluïsa Selga (Barcelona), premsa@apabcn.cat - Tel. 93 393 37 10