21/4/2008
NOTES DE PREMSA

 La V edició dels Premis Catalunya Construcció rep 68 candidatures

 
·         Amb gairebé 400 obres presentades al llarg dels seus cinc anys d'història, aquests Premis s'han consolidat com a referència per a professionals i empreses del sector.

Un total de 68 candidatures s'han presentat a la V edició dels Premis Catalunya Construcció, que convoca el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) amb l'objectiu de promoure el reconeixement públic dels professionals que fan possible la bona construcció de l'arquitectura des de l'execució de l'obra, la seguretat del procés de la seva construcció i la innovació.

Amb gairebé 400 obres presentades al llarg dels seus cinc anys d'història en les 3 categories, els Premis Catalunya Construcció volen contribuir a establir models de referència en la construcció d'edificis i a avançar cap a una nova edificació de qualitat, ja sigui des de l'exercici d'una òptima execució de l'obra, la incorporació d'innovació en productes, sistemes i processos constructius, o contribuint que aquesta es faci dins d'un procés de producció segur.

 

Les obres presentades es refereixen a l'execució i a la seguretat d'obres acabades durant els anys 2006-2007 a Catalunya, i a la innovació en construcció desenvolupada a Catalunya i aplicada en qualsevol àmbit geogràfic en el mateix període.

 Proces constructiu ResultatProces constructiu ResultatFOTO: Casa Montull (Lleida). Candidatura seleccionada en els Premis Catalunya Construcció 2007. Categoria Innovació.

 

 

En l'edició actual, la categoria que ha enregistrat major participació és la dedicada a la Innovació, que ha rebut un total de 34 candidatures. La categoria de Direcció d'Execució de l'Obra ha rebut 31 candidatures. En la categoria de Seguretat, únicament 3 candidatures opten als Premis.

 

Les obres de referència presentades responen a diverses tipologies de construcció que procedeixen tant de la promoció d'obra pública com privada. Així s'han presentat tant obres de nova construcció com de rehabilitació d'edificis existents. Les candidatures reflecteixen intervencions en habitatges unifamiliars i plurifamiliars, naus industrials, aparcaments, hospitals, edificis singulars, escoles, hotels i biblioteques.

 

El jurat que escollirà les candidatures seleccionades, finalistes i guanyadores està format per:

Xavier Humet, arquitecte tècnic. Guanyador dels Premis Catalunya Construcció 2004 en Direcció d'Execució d'Obra.

Maria Roger, arquitecta tècnica. TDA Arquitectura Tècnica i Urbanisme 2002.

Joan Pascual, arquitecte. Professor del Departament de Projectes de l'ETSAB - Universitat Politècnica de Catalunya.

Josep Lluís Gonzàlez Moreno-Navarro, arquitecte i professor de Construcció de l'ETSAB- Universitat Politècnica de Catalunya.

Marc Arqué, enginyer de camins i director general de Regs de Catalunya, SA (REGSA).

Maria Àngels Sánchez, arquitecta tècnica, coordinadora de seguretat i tresorera del CAATB.

Maria Rosa Remolà, presidenta del CAATB. Presidenta del jurat.

 

Els guanyadors de la V edició dels Premis Catalunya Construcció es donaran a conèixer el proper dia 3 de juliol durant la celebració de La Nit de la Construcció.

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

M. Lluïsa Selga i Trasserra
Responsable de Premsa - Comunicació
--------------------------------
C
ol·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona
Tel. 93 393 37 10 · Fax 93 240 23 60 · 609 362929
premsa@apabcn.cat · www.apabcn.cat