1/4/2008
NOTES DE PREMSA 

 Robert Brufau a dinars construcció: "A Catalunya existeix una tradició de més de 150 anys fent obres complexes"

 

L’arquitecte i consultor d’estructures Robert Brufau explica a la 19a edició de Dinars Construcció, que organitza el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB), “La implicació de l’estructura en el disseny i la construcció de l’arquitectura”. 

 

En el mateix acte, Maria Rosa Remolà, presidenta del Col·legi d’Aparelladors, destaca la importància de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE), de què Antoni Brufau és vicepresident, com l’organització professional d’aquest col·lectiu, que a Catalunya està format en un 40% per arquitectes; en un 30%, per enginyers, i en un 15%, per arquitectes tècnics.

Robert Brufau és doctor arquitecte, consultor de referència sobre estructures d’edificis, fundador de l’empresa Boma i vicepresident de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE), l’organització que acull els professionals de la consulta, el disseny, el càlcul i la direcció d’obres d’estructura, siguin de ciment armat, d’acer, de fusta o de fàbrica en general.

 

Segons aquest expert que ha intervingut en els projectes de les millors obres de la moderna arquitectura catalana, “actualment hi ha més possibilitats i menys risc, atès que disposem de materials constructius i d’instruments de càlcul avançats, però és també per això que els arquitectes es llancen a projectar construccions més atrevides, sabent que darrere seu hi ha un expert en disseny i càlcul estructural que farà possible construir qualsevol idea.”

 

Robert Brufau, per la seva vinculació a l’ACE com a organització professional des de la seva fundació, ha fomentat i ha procurat la participació i afiliació de tot el conjunt dels professionals que es dediquen a les estructures amb independència de la seva formació acadèmica.

 

Així, a diferència de Madrid, on el gruix del col·lectiu està format per enginyers de camins, a Catalunya, on hi ha una tradició de més de 150 anys fent obres complexes, la composició del col·lectiu d’estructuristes i dels professionals representats a l’Associació es nodreix indistintament, junt amb altres professionals, d’arquitectes, al voltant del 40%; en un 30%, d’enginyers de camins i d’enginyers industrials, i en un 15%, d’arquitectes tècnics, futurs enginyers d’edificació.

 

En la seva intervenció, Antoni Brufau es va mostrar a favor “d’avançar en el sector a partir del treball realitzant per equips plurifuncionals de professionals, que –assegura- és el que permet als estudis d’arquitectura créixer i presentar-se a concursos internacionals amb força possibilitats de guanyar el projecte”. Segons la seva opinió, “l’arquitecte renaixentista que ho controlava tot ja és història”.

La conferència va tenir la seva vessant reivindicativa d’aspectes corporativoprofessionals, assenyalant que:

 

 • És necessari que els experts en estructures intervinguin en el projecte i l’execució dels edificis (ser presents a l’obra, per controlar-ne l’execució)
 • Millorar les estructures d’un edifici implica millorar el disseny i la seguretat. Les estructures no són només solucions, donen caràcter i defineixen l’arquitectura.
 • Més enllà dels aspectes d’estabilitat i seguretat, Brufau defensa també la funció essencial de l’estructura en la definició i el disseny dels edificis.
 • A Espanya, a diferència dels països anglosaxons, hi ha una separació entre l’arquitectura i la seva enginyeria: no es reconeix el disseny estructural, la implicació de l’estructura en l’arquitectura.
 • Els estructuristes volem ser en el mapa, sobretot ara que les construccions són cada vegada més sofisticades i que tant els arquitectes com els promotors exigeixen intervencions més complexes.
 • Com a dissenyadors, cal participar en el projecte des de l’arquitectura i des de l’inici. No pot ser que un arquitecte ens porti un projecte i que li haguem de dissenyar i calcular l’estructura a posteriori.
 • Fa falta reconèixer el pes creixent del disseny d’estructures i la funció del consultor d’estructures més enllà del càlcul.
 • Cal desmitificar l’arquitecte entès com a dissenyador únic de la construcció. Des del disseny estructural, des de l’estructura, hem projectat més que la majoria d’arquitectes.
 • El disseny estructural ha avançat molt i l’arquitecte valencià Santiago Calatrava ha contribuït molt en aquest fet.
 • En les grans enginyeries britàniques, arquitectes i estructuristes projecten junts. Això ha fet possible que sorgissin grans arquitectes que destaquen en construccions high tech, com Richard Rogers o Norman Foster.
 • L’estructura és, sens dubte, l’esquelet de l’edifici, que el defineix i condiciona.

 

 

Segons l’ACE (Associació de Constructors d’Estructures) la fase de l’estructura pot emportar-se un 25% del cost d’un edifici, percentatge que pot arribar fins a un 90% en els casos, per exemple, d’un poliesportiu, d’un pont de grans llums o d’un aparcament. D’altra banda, l’estructura acapara al voltant de la meitat del temps total de construcció i significa un 90% del cost de la responsabilitat de l’edificació.

 

MÉS INFORMACIÓ:

M. Lluïsa Selga i Trasserra
Responsable de Premsa - Comunicació
--------------------------------
C
ol·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona
Tel. 93 393 37 10 · Fax 93 240 23 60 · 609 362929
premsa@apabcn.cat · www.apabcn.cat