18/2/2008
Notes de premsa

 La seguretat en la construcció, de nou a les agendes de professionals i polítics del sector

 

El World Trade Center de Barcelona acull un congrés europeu de coordinadors de seguretat en les obres d’edificació i enginyeria civil 

  • El Primer Col·loqui Europeu sobre Coordinació de Seguretat en la Construcció ―que es clausurarà amb l’entrega dels XIV Premis de l’Arquitectura Tècnica a la Seguretat en la Construcció- reuneix a Barcelona a prop de 600 participants.
  • Destacats ponents internacionals prendran posicions i faran balanç dels resultats de la metodologia europea (Directiva europea 92/57/CEE), que va implantar la figura del coordinador de seguretat en les obres de construcció (edificació i enginyeria civil) amb l’objectiu de reduir la sinistralitat en el sector, ara fa 15 anys.
  • Els organitzadors reivindiquen amb aquest esdeveniment la necessitat d’avançar per tal que l’obra sigui un centre de treball segur, des d’on es puguin aconseguir els objectius de qualitat de l’edificació i d’eficiència del procés constructiu.

Barcelona, 18 de febrer de 2008

 

Destacats professionals de la coordinació de seguretat i salut en les obres d’edificació i enginyeria civil dels principals països de la Unió Europea es donaran cita els dies 21 i 22 de febrer de 2008 en l’edifici World Trade Center de Barcelona per participar en el que serà el Primer Col·loqui Europeu sobre Coordinació de Seguretat en la Construcció. La trobada tindrà la presència d’importants representants de la seguretat en el sector, com el finlandès Jukka Takala, director de la Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA), o el belga Pierre Lorent, considerat el “pare” de la directiva europea que va crear la figura del coordinador de seguretat.

 

Molt semblant al format d’un congrés, el Primer Col·loqui Europeu sobre Coordinació de Seguretat i Salut en la Construcció, que ha estat organitzat conjuntament pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB), la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya, el Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya i la Xarxa Europea Focus, coincideix amb la commemoració del 15è aniversari de l’aprovació de la Directiva europea 92/57/CEE, que va crear per als països de la UE la figura del coordinador de seguretat i salut.

També, amb la celebració del 10è aniversari de l’aprovació del Reial decret 627/1997, que va traslladar aquesta directiva a la nostra legislació amb l’obligatorietat de la intervenció del coordinador en totes les obres de construcció, també al nostre país.

 

treballadors obra

 

El coordinador de seguretat: un professional encara emergent?

 

La nova legislació va implicar la creació d’una nova funció professional en el procés constructiu i va impulsar el naixement d’un nou perfil professional –el coordinador de seguretat i salut en les obres de construcció-, amb la missió d’aconseguir que tots els participants en el procés de construcció d’una obra treballessin en equip, tant en la fase de projecte com en la fase d’execució, i organitzats sota protocols uniformes que permetin assolir els objectius prèviament establerts per a cada obra en matèria de seguretat i salut. Malgrat això, la seguretat en la construcció és avui encara una qüestió oberta.

 

Les dades d’accidentalitat continuen revelant que la seguretat en els sectors de l’edificació i l’enginyeria civil no està resolta. I és que des de la posada en marxa de la nova legislació relativa a la coordinació de la seguretat s’han produït, en els diferents països europeus, algunes diferències pel que fa a la interpretació de la directiva i de la funció del coordinador de seguretat en les obres de construcció. Així mateix, en el marc de la UE s’han produït actuacions judicials amb resultats divergents respecte a la interpretació de les obligacions i, per tant, de les responsabilitats administratives, civils o penals d’aquesta funció professional.

 

El Col·loqui sobre Coordinació de Seguretat i Salut en la Construcció permetrà abordar qüestions com: Hem avançat en la integració de la seguretat i la salut en la construcció?, Com ha contribuït a això la figura del coordinador de seguretat?, Arrosseguem encara un fort dèficit d’inversió en recursos i en formació i innovació?, Ens encarem bé als antics i nous riscos propis del sector?, Què falla?
 
El congrés pretén, d’aquesta manera, aportar noves dades sobre com afrontar la sinistralitat laboral en la construcció des de l’òptica de la jurisprudència, la formació, les bones pràctiques i la innovació, referides essencialment a l’àmbit de la coordinació de seguretat, entesa com una metodologia d’actuació que respon a un concepte europeu de la seguretat i salut en el treball i de la qual es valorarà la seva implantació i resultats.

 

Edifici en construcció

 

El Col·loqui, que s’estructura en 5 tallers:

  1. Formació
  2. Funcions i responsabilitats. Jurisprudència
  3. Legislació
  4. Eines i bones pràctiques
  5. Investigació i innovació

 

Tindrà la intervenció de 25 ponents. Fins avui, s’han rebut més de 50 comunicacions, procedents de diversos països europeus.

 

Aquest congrés respon al compromís dels organitzadors de contribuir a la reducció de les elevades taxes d’accidents de treball en l’edificació i en l’enginyeria civil, amb l’objectiu que l’obra sigui un centre de treball segur des d’on es puguin aconseguir els objectius de qualitat en la construcció i d’eficiència del procés constructiu.

 

La seguretat, protagonista de commemoracions i lliurament de premis 

 

El Primer Col·loqui Europeu sobre Coordinació de Seguretat en la Construcció serà l’última iniciativa del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) dins del programa “Un any per la seguretat”, i tindrà com a gran acte de cloenda la cerimònia d’entrega dels XIV Premis de l’Arquitectura Tècnica a la Seguretat en la Construcció, que convoca el Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya.


Els XIV Premis de l’Arquitectura Tècnica a la Seguretat en la Construcció han rebut 35 candidatures: 21 treballs han optat als Premis en la categoria d’Innovació i Investigació; 10, a la Millor Tasca Informativa, i 4, a la Millor Iniciativa Pública. Mentre que aquest últim és seleccionat directament pel Consell General, el Jurat en les categories d’Innovació i Investigació, i Tasca Informativa està format per representants del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, el Ministeri d’Habitatge, l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, l’Institut Nacional de la Construcció, l’Associació de Constructors d’Espanya, Fecoma – CCOO, M. C. A. – UGT, Reed Business Information i el Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya.

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

PREMSA – Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona:      
M. Lluïsa Selga, Tel. 93 393 37 10 / 609 36 29 29 – premsa@apabcn.cat