20/12/2012
Nota de premsa

 El Col·legi d'Aparelladors de Barcelona dedicarà l'any 2013 a la rehabilitació energètica dels edificis

 
Els edificis han de consumir menys i reduir les seves emissions contaminants

Any de la rehabilitació energètica

Els objectius 20/20/20 d'estalvi energètic i reducció d'emissions de CO2 establerts per a Espanya no es compliran si no incidim sobre el parc d'edificis existent a través de la rehabilitació energètica. Per això, la propera aprovació i entrada en vigor de la norma estatal que estableix la certificació energètica dels edificis existents podria ser un bon punt de partida.

 

Així es va posar de manifest el passat 3 de desembre a la sessió dedicada a la certificació energètica dels edificis existents organitzada pel Col·legi d'Aparelladors de Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment i l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE).

 

La Unió Europea s'ha proposat molt seriosament (tot i la crisi econòmica o com una forma de sortir-ne) mantenir els compromisos internacionals referents a la reducció d'emissions contaminants i alhora reduir la dependència externa en matèria d'energia. Per aconseguir-ho s'han aprovat diferents directives europees a través de les quals s'han anat establint els objectius i exigències als estats membres.

 

Una de les eines per conèixer (i poder millorar) el comportament energètic dels edificis és la certificació energètica, que l'any 2007 ja es va establir a tot l'Estat espanyol per als edificis de nova construcció. Amb l'establiment dels objectius 20/20/20 i l'exigència, abans de 10 anys, de construir edificis amb un balanç energètic zero, s'ha vist que si únicament incidim en els edificis que hem de construir, trigarem molts anys en assolir els objectius plantejats.

 

Hem doncs incidir en el parc existent, que és el veritable depredador d'energia i és aquí on podem fer veritables estalvis energètics i econòmics, ja que els edificis construïts abans de l'any 1979 (60%) no disposen de cap tipus d'aïllament, els construïts des d'aquesta data fins al 2007 tenen un aïllament feble i els construïts segons els paràmetres del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) es troben lluny dels objectius europeus actuals. Cal doncs conèixer el comportament dels edificis existents i millorar-els a través de la rehabilitació energètica.

 

Aviat s'aprovarà i entrarà en vigor a Espanya una important normativa orientada cap a aquest objectiu, la qual ja és vigent a tots els països d'Europa: la certificació energètica dels edificis existents, que exigeix ​​disposar d'aquesta qualificació i mostrar públicament a tota transacció immobiliària de venda o lloguer d'un edifici o habitatge.

 

Els aparelladors són professionals que han d'assumir un important paper en la posada en marxa de tot aquest procediment per avaluar energèticament els edificis i per orientar els seus propietaris en les millores més eficients i adequades en cada cas. Per això, el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona dedicarà l'any 2013 a la rehabilitació energètica, amb la creació d'eines per al professional, publicacions tècniques, formació i assessorament tècnic específic sobre aquesta matèria i campanyes de conscienciació ciutadana.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Recull de premsa

 

més Los edificios deben consumir menos y reducir sus emisiones contaminantes (article a Notiweb 28/12/2012)