8/11/2012
Nota de premsa

 Els aparelladors consideren insostenible el cost de la seva responsabilitat civil

 
La posada en marxa de l’assegurança triennal prevista a la llei de l’edificació representaria per als ciutadans una major garantia contra els defectes de construcció

responsabilitat civil

Els aparelladors consideren que el cost econòmic de la seva responsabilitat civil professional és insostenible i demanen una distribució més equitativa del cost de l’assegurança entre tots els agents del procés constructiu que tenen responsabilitat sobre la qualitat final de l’edificació. Els professionals consideren que l’entrada en vigor efectiva de l’anomenada assegurança triennal que preveu la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) representaria per als ciutadans una major garantia contra els defectes de construcció.

 

Així s’ha posat de manifest en la jornada de responsabilitat civil organitzada pel Consell de Col•legis d’Aparelladors de Catalunya i celebrada a Barcelona el passat 8 de novembre que va ser presidida per la consellera de Justícia de la Generalitat, Pilar Fernández i Bozal. En la jornada de debat van participar representants dels col·legis d’aparelladors i arquitectes, agents de la propietat immobiliària, administradors de finques, entitats asseguradores i de la judicatura, a més d’altres representants d’entitats i agents del sector de la construcció. Totes les entitats participants han signat un document de conclusions en el qual reclamen la implantació de l'assegurança triennal prevista a la Llei de l'Edificació com a garantia als usuaris. La jornada s’emmarca en el cicle Repensar el sector de la construcció dins de la campanya 2012 Any del rellançament professional.
 
En la sessió es va presentar un estudi que compara les tasques que realitzen els diferents agents que intervenen en una promoció immobiliària, la seva facturació i el cost que representa per a cadascun la seva assegurança de responsabilitat civil. L’estudi conclou que l’aparellador acaba destinant un 17,57% dels seus honoraris a pagar la seva assegurança de responsabilitat i a l’arquitecte li representaria un 8,6%. Les xifres corresponents als tècnics facultatius contrasten de manera escandalosa amb el 0,22% del promotor de l’obra o el 0,12% del constructor.
 
Actualment, la crisi econòmica ha afectat molt especialment el sector de la construcció i l’activitat s’ha aturat bruscament. Les companyies que asseguren els tècnics de la construcció generen pocs ingressos i paguen altes indemnitzacions per les deficiències en obres construïdes moltes d’elles durant el boom immobiliari.

 

Tres terminis de responsabilitat

obres

La Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) defineix des de l’any 1999 les funcions dels agents principals del procés constructiu: promotor, constructor, arquitecte i aparellador i estableix tres terminis de responsabilitat i garantia pels defectes apareguts en diverses parts de l’obra: 1 any per als acabats, 3 anys pels que afectin l’habitabilitat i 10 anys pels que comprometin la resistència estructural. La garantia als 3 anys troba moltes dificultats per a la seva implantació i, per aquest motiu, avui es creu erròniament que durant 10 anys, els tècnics han de respondre per qualsevol defecte aparegut a l’edifici, sigui el que sigui, fins i tot el que hagi estat causat per la manca de manteniment de l’edifici.

 

Avui i en conseqüència, les companyies incrementen les primes i no renoven les pòlisses als tècnics que han estat denunciats i això provoca que els tècnics baixin les cobertures o busquin ofertes en altres companyies, moltes de les quals no volen assumir el risc de les obres fetes en els 10 anys anteriors. És trist veure encara que hi ha gent que pensa que als tècnics tots els ho paga l’assegurança i no els perjudiquen les reclamacions. La realitat no és així.

 

Els tècnics volen estar ben assegurats i a Catalunya no poden treballar sense cobrir la seva responsabilitat civil. No obstant això, la seva responsabilitat és desproporcionada, com demostra l’estudi, tant en temps com en cost, respecte al benefici econòmic que obtenen per fer la seva feina. Per això és imprescindible establir un repartiment més just del cost de l’assegurança entre tots els intervinents i l’aplicació efectiva de les assegurances triennals previstes a la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

 

 

descarregar PDF Document oficial de conclusions subscrit per les entitats participants

 

 

 

Recull de premsa

 

més Nota de premsa de la Generalitat

més Notícia a Construnario (12 de novembre)

més Les demandes civils per defectes en l’edificació es disparen (article a El Periódico de Catalunya 22/12/2012)

 

 Video de la jornada