31/05/2016 
Nota de premsa 

Catalunya impulsa la metodologia de treball virtual en 3D a l'obra pública 

 

La Generalitat ha creat una Comissió de treball per a la implantació a Catalunya de l’anomenat Building Information Modelling (BIM), un nou sistema de treball per a l’obra pública basat en l’elaboració d’un model virtual d’una obra, fet que permet compartir informació entre tots els involucrats en la seva execució i fer-hi canvis.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat lidera la comissió interdepartamental que guiarà tot el procés de desplegament i on també hi participen diferents col·legis professionals com el CAATEEB i representats d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Institut Català del Sòl (INCASÒL), Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA) i d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat).

 

Entre les funcions d'aquesta comissió hi haurà la d’analitzar la viabilitat de desplegar el BIM, avaluar les diferents plataformes i softwares existents en el mercat, proposar un pla d’implantació i determinar les obres en què s’haurà d’aplicar de manera prioritària.

 

El CAATEEB i la tecnologia BIM

El CAATEEB ja va preveure l'any 2013 la importància que agafaria la tecnologia BIM en el sector de l'edificació. Per això, va començar a impulsar diverses iniciatives en aquest sentit. Una d'elles va ser l'organització de l'European BIM Summit, una cimera a nivell internacional a l'entorn de la tecnologia BIM i de la que enguany s'ha celebrat la segona edició. Aquí podeu consultar el Manifest BIMCAT que es va aprovar a l'edició del 2015 i les 10 reflexions finals de l'edició de l'European BIM Summit 2016

El Col·legi també ha desenvolupat un pla de formació específic per tal de fer arribar aquesta tecnologia a tots els seus professionals i que ja ha permés organitzar més d'un centenar de cursos al voltant d'aquesta tecnologia .

Per últim, el CAATEEB també ha creat un servei d'Assessoria en aquesta tecnologia dirigit a donar suport a tots els professionals en aquesta tecnologia.  

 

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s’ha referit aquest dilluns al BIM com una metodologia “que ens dóna molts avantatges perquè permet minimitzar les pèrdues d’informació, millorar la coordinació del projecte entre els diversos actors i les diverses fases, reduir costos i optimitzar els recursos en la construcció i el manteniment”. Per a Rull, el BIM “ens fa ser més eficients i eficaços, les desviacions de costos es redueixen a la mínima expressió i ens permet fer una obra pública de major qualitat”.

 

La Vanguardia del passat 31 de maig publica aquesta informació on fa una especial referencia a la tasca pionera desenvolupada pels aparelladors en aquest àmbit. Metodologia novedosa

Actualment, el procés de disseny i realització de les obres d’edificació o d’enginyeria civil segueix emprant la mateixa metodologia de fa dècades, tot i els canvis tecnològics. En general, l’execució d’una obra pública necessita d’un estudi o projecte, que es dissenya de manera tridimensional però que s’acaba presentant en dues dimensions en un document. En aquesta adaptació es pot perdre informació del disseny, el que pot ocasionar interpretacions errònies.

 

Una vegada fet el disseny de l’obra, es licita i l’executa un contractista, que després la lliura a un explotador perquè s’ocupi de la gestió i el manteniment. Durant tot aquest procés, els diferents actors implicats no interaccionen.

 

En canvi, els últims anys s’ha desenvolupat la metodologia BIM, que aprofita les possibilitats de les noves tecnologies per impulsar el treball en xarxa de tots els agents que intervenen en l’obra pública. A la Unió Europea, només les administracions dels països nòrdics i el Regne Unit treballen amb aquesta metodologia.Així, s’elabora un model de l’obra en tres dimensions que integra totes les dades gràfiques, econòmiques i temporals. Permet que els diferents implicats hi treballin alhora, garantint l’actualització automàtica i la continuïtat en tot el procés. També permet fer simulacions de la fase de construcció, detectant possibles disfuncions que es poguessin produir per adoptar les mesures correctores ja durant l’etapa de disseny.

 

Rull ha explicat que amb el model BIM “es pot assolir un estalvi en l’execució del projecte d’entre el 20 i el 30%”. “En moments de dificultats econòmiques és molt important que puguem incorporar mecanismes de major eficiència”, ha dit.Font: Elaboració  propia i  Premsa Generalitat de Catalunya