31/1/2018
NOTA DE PREMSA

 El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona ha rebut 1.500 peticions per inspeccionar edificis en els darrers quatre mesos

El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) ha fet arribar als professionals inscrits a la seva borsa de treball prop de 1.500 peticions per fer la Inspecció Tècnica d‘Edificis (ITE) en els darrers quatre mesos. L’increment coincideix amb la campanya engegada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), per recordar l’obligatorietat de passar aquesta revisió als propietaris dels 68.000 edificis que van ser construïts abans de l’any 1960 que encara no ho han fet. Les possibles sancions previstes a la Llei del dret a l’habitatge, poden anar des dels 9.000 fins als 90.000 euros, en el cas que es produeixi algun incident que afecti a béns o persones.

A fi de facilitar aquestes revisions el CAATEEB ha posat en funcionament la pàgina web www.tecnicdecapcalera.cat on s’informa sobre el manteniment dels edificis i de les ajudes existents per facilitar el seu finançament. La pàgina permet que els ciutadans puguin fer consultes gratuïtes sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), patologies en façanes, cobertes i instal·lacions, humitats i esquerdes, millora del confort de la llar i eficiència energètica, instal·lació d’ascensors i millora de l’accessibilitat, certificats i informes, així com assessorament per a la posada en marxa de les obres. Segons els president del col·legi, Jordi Gosalves “el nou web té com a finalitat reforçar un dels serveis que els aparelladors ofereixen a la societat, com és el de facilitar el correcte funcionament dels edificis en termes de seguretat i de confort pel que fa a les persones que hi viuen, el que afecta directament a qüestions tan sensibles com la salut o l’estalvi energètic”.

 Gosalves recorda la llarga trajectòria del Col·legi pel que fa a la promoció d’una cultura del manteniment dels edificis, que es reflecteix en la figura del tècnic de capçalera, que definim com el professional que organitza i gestiona la conservació de l’edifici, programa les operacions de manteniment preventiu per allargar-ne la seva vida útil, i planifica les actuacions de rehabilitació i millora que s’hagin de realitzar. “El tècnic de capçalera és com un “metge” que té cura de la salut de l’edifici i que també pot assessorar a la propietat sobre tots aquells temes relacionats amb la conservació de l’edifici”. La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment i que es regula en el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

www.tecnicdecapcalera.cat