28/10/2020
Nota de premsa

 Premi Catalunya Construcció 2020 a la Trajectòria Professional per a Ezequiel Bellet

El Premi Catalunya Construcció reconeix un dels principals impulsors de la coordinació de seguretat i salut en la construcció en el nostre país


El jurat dels Premis Catalunya Construcció que organitza el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) ha atorgat el Premi Especial a la Trajectòria Professional 2020 a Ezequiel Bellet i García, aparellador i coordinador de seguretat i salut que ha dedicat bona part de la seva vida professional a fer més segures les obres d’edificació. Des de la mateixa obra, però també des de l’administració, la docència i la divulgació, Ezequiel Bellet ha lluitat per aconseguir donar a la qualitat dels edificis la importància que ha de tenir, però també a la vida de les persones que els aixequen. Aquest guardó l’han rebut en edicions anteriors professionals i empresaris com ara Josep Maria Pujol, Francesc Mitjans, Toni Cumella, Carme Trilla, Oriol Bohigas o Robert Brufau, entre d’altres.

Ezequiel Bellet i Garcia va néixer el 1949 a Barcelona i va iniciar la seva vida professional com a delineant. L’any 1977 es va graduar com a arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i va començar a treballar com a gerent, cap d’obra, cap de grup, director de construcció i cap del departament de subcontractació en diverses empreses. Des dels seus inicis professionals va tenir sempre un cert neguit per la seguretat i salut dels treballadors en una època en què de la prevenció de riscos laborals se’n parlava poc en el nostre sector. A partir de l’aprovació l’any 1993 de la directiva europea sobre seguretat a les obres, Bellet va començar a treballar més intensament en l’àmbit de la seguretat.

Va col·laborar activament en la implantació al nostre país de la figura del coordinador de seguretat / perfil tècnic europeu i va treballar conjuntament amb d’altres experts del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) en el projecte de creació d’eines de recolzament a la seguretat en les obres de construcció. Una d’aquestes eines va ser la formació dels tècnics que haurien d’exercir aquesta nova funció professional que el CAATEEB va liderar tot seguint les especificacions de la directiva europea. En aquest context, Ezequiel Bellet va continuar aprofundint en aquesta matèria ara com a secretari de la Xarxa Europea Focus de formació en seguretat en la construcció.

Supervisió general de les obres del Forum de les cultures

Ja com a professional expert en l’àmbit de la seguretat, Ezequiel Bellet va exercir com a supervisor general d’Infraestructures de Llevant en les obres del Fòrum de les Cultures de Barcelona, va ser també supervisor de les obres de Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA) i gerent de prevenció d’Infraestructures de la Generalitat. Ha exercit altres càrrecs com ara vicepresident i membre fundador de l’Associació de Professors Universitaris de Seguretat i Prevenció d’Espanya, vicepresident de l’Associació de Coordinadors de Seguretat i Salut, prescriptor de l’Agència de Certificació Professional (ACP) i ha estat ponent de jornades tècniques i seminaris organitzats per la Diputació Provincial, Càmera de Contractistes, Associació de Promotors i Constructors, Gremi de Contractistes, sindicats, col·legis professionals, mútues i fòrums internacionals.

Ezequiel Bellet creu que la construcció ha avançat molt en els darrers anys en l’àmbit de la seguretat, tant pel que fa a la reducció del nombre d’accidents a les obres com en la consideració de què la seguretat és rendible tant en costos directes com en costos socials. Afirma que els promotors i les empreses del sector han incorporat la seguretat com una obligació a seguir en totes les seves actuacions i que les administracions públiques han tingut un paper fonamental en aquest canvi de mentalitat. Però encara queda molta feina a fer, afirma. Bellet considera que el futur de la construcció passa per una major industrialització i millora dels processos de l’obra: “Millors projectes, nous materials i tècniques constructives, millor organització de les obres i una major seguretat són fites inexcusables per avançar cap a una societat millor”.

El jurat destaca la labor continuada d’aquest aparellador i coordinador de seguretat per fer avançar el sector en l’objectiu d’aconseguir unes obres més segures.

El jurat dels Premis Catalunya Construcció ha destacat la labor continuada d’aquest aparellador i coordinador de seguretat, que ha sabut trobar les millors aliances tant en la pràctica professional, com en la docència i la investigació per fer avançar en sector en l’objectiu d’aconseguir unes obres més segures.

Trajectòria professional

Activitat docent (selecció)

 • Professor de seguretat i prevenció. Escola d’Arquitectura La Salle
 • Director acadèmic de formació en seguretat i salut en la construcció. Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB)
 • Director acadèmic i professor del curs de seguretat en obres de rehabilitació, conservació i manteniment. Agència Catalana de l’Aigua
 • Professor de seguretat en la construcció. Fundació Politècnica de Catalunya
 • Director de cursos de formació de tècnics de prevenció de riscos laborals de nivell superior. Mutual Cyclops

Publicacions (selecció):

 • Guia pràctica de la coordinació de seguretat en obres de construcció. Funcions i metodologia. Consejo General de la Arquitectura Tècnica de España
 • Manual de bones pràctiques per a promotors i constructors d’obres. Federació d’empreses Promotores i Constructores de Catalunya
 • Manual de formació per a treballadors en ambient hiperbàric. Fundació Laboral de la Construcció
 • Guia tècnica de seguretat en obres de rehabilitació, conservació i manteniment. Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Obres realitzades (selecció):

 • Fòrum Barcelona 2004. Infraestructures de Llevant, SA
 • Urbanització de la Gran Via de Barcelona (tram Glòries-Besós). BIMSA
 • Planta depuradora d’aigües de Girona. Agència Catalana de l’Aigua
 • Tanatori de València. SCI, SA
 • Planta de tractament de fangs a Sant Joan Despí. Aigües de Barcelona, SA
 • Edifici d’habitatges al c/ Navata de Barcelona. M3, SA/li>
 • Estacionament soterrani de la Rambla Nova de Tarragona. Ajuntament de Tarragona
 • Cementiri de Roques Blanques al Papiol. GEMEC, SA

El Jurat dels Premis Catalunya Construcció

El jurat de la 17a edició dels Premis Catalunya Construcció està format per Marcos Barjola, arquitecte tècnic i director d’execució d’obres; Conxita Balcells, arquitecta; Jan Dinarès, arquitecte tècnic en exercici lliberal; Santiago Ayuso, arquitecte tècnic i coordinador de seguretat; Elisabeth Magán, arquitecta tècnica i directora de producció de Maheco Constructora; David Garcia, doctor arquitecte i consultor d’estructures i Celestí Ventura, president del CAATEEB i alhora president del jurat.

Els Premis Catalunya Construcció compten amb el suport del Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad.