17/3/2021
Nota de premsa

 La corredoria d’assegurances del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona celebra el seu desè aniversari

  • El guanys que genera la corredoria reverteixen directament en la millora de l’exercici de la professió

  • ASP impulsa un pla de formació continuada per a tot el personal de la seva plantilla

  • La corredoria ha implantat E-CLIENT per tal que els seus clients puguin gestionar les pòlisses o contractar-ne de noves a distància​

​ El 17 de març de 2011 el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) va rebre l’autorització de la Direcció General d’Assegurances per constituir una corredoria pròpia orientada específicament als professionals del sector de l’edificació. Naixia així Aparelladors Serveis Professionals (ASP), empresa propietat 100% del CAATEEB que actualment presta els seus serveis a les demarcacions de Barcelona i de Lleida.

Segons el director de l’entitat, Llorenç Serra, “una de les especificitats de la corredoria rau en el fet que al darrere no té una empresa amb afany de lucre, sinó un col·legi professional que el que pretén és oferir servei al seus membres”. Aquesta filosofia és la que permet que els possibles guanys que es puguin produir reverteixin directament en la millora de l’exercici de la professió i en la seva projecció mitjançant el finançament de beques per a la formació i especialització dels arquitectes tècnics o la contribució per fer possible actes com La Nit de la Construcció.

Actualment ASP impulsa un pla de formació continuada per a tot el personal de la seva plantilla. Segons Serra “si el que oferim als professionals de l’edificació és un assessorament personalitzat i a mida sobre els serveis que necessiten, hem de disposar de treballadors que coneguin bé les diferents àrees en què treballem, siguin capaços d’aportar solucions i sàpiguen utilitzar eficaçment les eines telemàtiques que utilitzem per aproximar-nos als nostres clients”.

Una d’aquestes eines, recentment implantada, és E-CLIENT, un espai des de qual es poden fer gestions com ara sol·licitar pressupostos, comunicar sinistres, consultar les pòlisses contractades o fer una ampliació de cobertura. “Els clients poden gestionar i veure de forma automatitzada quina és la seva situació en qualsevol moment”, assegura Serra, “això és força interessant, parlem d’un servei que no totes les corredories ofereixen i que s’ha revelat de gran utilitat durant la pandèmia, ja que ens ha permès mantenir el nivell d’atenció al públic durant aquest període tan complicat”.

Un dels principals canvis que ha viscut la corredoria al llarg dels seus 10 anys de vida ha estat la necessitat d’adaptar-se als canvis que ha viscut la pròpia figura dels aparelladors i arquitectes tècnics, que han passat de ser autònoms que treballen sols i aconseguien clients a partir dels contactes que establien amb empreses, tallers d’arquitectura o altres companys de professió, a convertir-se en petites societats formades per dues, tres o quatre persones que aglutinen serveis globals per poder oferir als seus clients una oferta més complerta.

Serra assegura que aquest fenomen “ha obligat ASP a ampliar la seva oferta a fi de donar-li cobertura” i recorda que “no podem perdre de vista que, més enllà de les cobertures que puguin tenir els professionals, les societats també poden ser responsables dels incidents que es puguin produir en una obra i per tant hauran de disposar d’una assegurança adient”.