2/11/2021
Nota de premsa

 El Col·legi renova la certificació ISO 14001

​​Aquest mes d'octubre, el CAATEEB ha renovat el seu certificat ISO 14001  atorgat per DNV i que certifica el compliment de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 ​. La renovació del certificat mostra el compromís ambiental del Col·legi com a part integrant de la seva responsabilitat social corporativa.​

Aquesta certificació té una validesa de 3 anys i és la sisena vegada que el Col·legi la renova. Cada any, el sistema de gestió s'ha de verificar i actualitzar.

La norma ISO 14000 és un estàndard tècnic de gestió mediambiental establert per l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO). El seu propòsit és el de minimitzar els efectes negatius causats en el medi ambient per part de les activitats, i aconseguir una millora mediambiental en la seva producció, reduint la seva despesa energètica i material (contaminació, paper, plàstic, etc.).

L'estàndard ISO 14000 és un conjunt de documents de gestió ambiental que, un cop implantats, afecten a tots els aspectes de la gestió d'una organització en les seves responsabilitats ambientals i ajuda​ a les organitzacions a tractar sistemàticament assumptes ambientals, amb la finalitat de millorar el comportament ambiental i les oportunitats de benefici econòmic. Els estàndards són voluntaris, no tenen obligació legal i no estableixen un conjunt de metes quantitatives pel que fa a nivells d'emissió o mètodes específics de mesura d'aquestes emissions. Contràriament, ISO 14000 es centra en l'organització proveint un conjunt d'estàndards basats en procediment i unes pautes des de les que una empresa pot construir i mantenir un sistema de gestió ambiental.

Per a l’obtenció d’aquest certificat el CAATEEB es compromet a treballar per aconseguir un doble objectiu:

  1. Promoure la reducció de l'impacte de l'activitat constructiva i dels seus professionals sobre l'entorn.

  2. Reduir l'impacte ambiental de la seva activitat com a organització dedicada a la gestió i als serveis professionals

Podeu consultar aquí la Declaració ambiental aprobada.