15/3/2022
NOTA DE PREMSA

 PROPAMSA renova com a patrocinador preferent del CAATEEBUn any més, l'empresa PROPAMSA renova com a patrocinador preferent del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB).

La figura del patrocinador preferent representa una de les vinculacions institucionals més ​importants, ​que el CAATEEB ofereix per distingir aquelles empreses que hagin destacat pel seu compromís i continuïtat en el seu suport​, tant a la tasca desenvolupada pel Col·legi, com en les seves activitats.

PROPAMSA és una empresa puntera en el camp de la producció de morters cola, morters monocapa i morters especials, amb més de 85 anys en el mercat innovant amb productes i solucions per a la construcció. L’any 1990 la companyia es va incorporar a al Grup Ciments Molins, el que li ha permès millorar les seves inversions en I+D+I i aprofundir en la recerca de noves propietats pels seus productes i en nous sistemes constructius.

L’acord preveu que PROPAMSA pugui participar a en les diverses activitats organitzades pel Col·legi d’Aparelladors.