31/3/2022
NOTA DE PREMSA

 Els col·legis de l’Arquitectura Tècnica de Menorca i Barcelona uneixen esforços en el camp de la formació i especialització dels arquitectes tècnics

 Maó, 28/03/2022.- El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca  i el seu homòleg a Barcelona acorden renovar el conveni de col·laboració de 2019 que tenia per finalitat optimitzar els recursos i millorar la prestació de serveis al seus col·legiats i col·legiades, i a la professió en general. 

Amb aquesta renovació, s’acorda una col·laboració específica en el camp concret de la formació  especialitzada perquè els col·legiats d’ambdós col·lectius es beneficiïn dels mateixos descomptes i les mateixes condicions que ofereix el CAATEEB. El Col·legi de Barcelona té com a un dels seus signes identitaris una aposta singular en la formació dels tècnics, els experts en l’edificació, per cobrir, amb garanties de qualitat, les necessitats d’un sector en evolució constant i cada vegada més exigent. 

L’Àrea de Formació del CAATEEB és conscient que cal buscar l’excel·lència per poder liderar el mercat de la formació per a professionals del procés constructiu i per formar professionals competitius. Per aquest motiu es va implantar un sistema de gestió de qualitat que li ha permès aconseguir les diferents certificacions de qualitat (actualment, ISO 9001:2015). 

De la seva política de qualitat, la qual prioritza aquells aspectes més importants que enriqueixen  la formació que ofereix el CAATEEB, se’n podran beneficiar també, a partir d’ara, els arquitectes tècnics de l’illa de Menorca.