European BIM Summit

European BIM Summit  

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, BIM Academy i BuildingSMART Spanish Chapter organitzen anualment una cimera europea sobre Building Information Modeling (BIM) en la qual es presenten les experiències més interessants i els darrers avenços d’aquest nou mètode de treball basat en la gestió de la informació generada durant el cicle de vida d’una construcció. Un mètode que cal conèixer i dominar com un procés dirigit a la millora de la qualitat, eficiència i eficàcia en qualsevol projecte, obra d’edificació i obra civil

Conscients de la transcendència que aquest nou model transversal d’organitzar el procés de l’edificació està comportant per al sector a Europa i el món, i de la necessitat que en el nostre entorn adoptem les bones pràctiques que ja s’apliquen en altres països, ens ha semblat imprescindible convocar a experts internacionals en la matèria perquè ens ajudin a reflexionar sobre el canvi que comportarà per al sector i els professionals, les oportunitats i molt especialment les millores en eficiència que tant necessita el desgastat model actual.

La cimera es dirigeix a tècnics i responsables de les administracions públiques, promotors, despatxos d’arquitectura, enginyeries, consultories de serveis, proveïdors de materials, fabricants, project & construction managers, directors d’execució d’obra i facility managers, constructors, mantenidors… en definitiva, aquells decision-makers que marquen i marcaran el rumb del sector de la construcció.

Accedir al web de l'EBS