Agenda de la Construcció Sostenible

L'Agenda de la Construcció Sostenible vol ésser un punt de referència per als tècnics, constructors, fabricants, estudiants i tots aquells interessats a fer una construcció més sostenible.

La informació que s’hi pot trobar:

 • Blog: periòdicament es tracten temes variats sobre construcció sostenible. Estan en format text o vídeo, i els usuaris poden participar enviant-hi comentaris.
  • Temes clau: conceptes bàsics sobre construcció sostenible. Els continguts estan dividits en sis àrees diferents:
  •  Marc conceptual
  • Materials
  • Energia
  •  Aigua
  • Residus
  • Salut
 • Base de dades: aplicació web per cercar productes de la construcció que compleixen certs requisits ambientals.
 •  Legislació: resums i enllaços a la legislació més destacada relativa a la construcció sostenible.

L’Agenda també conté la informació sobre les DAPc o Declaracions Ambientals de Producte de construcció, projecte pioner a Espanya sobre l’ecoetiquetat tipus III de materials de la construcció, requisit indispensable pel compliment de l’article 6.1 del Decret d’ecoeficiència.

Accediu al web de l'Agenda de la Construcció Sostenible