Rehabilita, Setmana de la Rehabilitació

La Setmana de la Rehabilitació és una setmana d'activitats tècniques, comercials i de divulgació ciutadana destinades a promoure l'activitat de la rehabilitació. És una activitat que lidera i organitza el CAATEEB i que té lloc un cop a l'any.

La Setmana de la Rehabilitació vol ser una acció holística que arribi als professionals, a tots els agents del sector i al ciutadà. Per una banda convoca als professionals, com aparelladors, arquitectes, enginyers, restauradors, decoradors, administradors de finques, APIs, empreses constructores, promotors, sector hoteler, turístic i del patrimoni, etc. I per l’altra banda, als representants d’ajuntaments i altres administracions.

Així mateix, la Setmana de la Rehabilitació vol ser una cita útil per als ciutadans, propietaris individuals i representants de comunitats de propietaris, on trobin l’assessorament, els professionals i les empreses que els poden oferir les millors garanties a la seva rehabilitació. Per aquesta raó es duràn a terme a diferents espais unes activitats de caire tècnic, conferències, jornades, xerrades, exposicions i altres, orientades als professionals. D’altra banda, sota el marc de la Setmana de la Rehabilitació, tindrà lloc la Fira de la Rehabilitació, una fira popular amb empreses de rehabilitació i activitats socials, dirigida a la ciutadania.

Els objectius de la Setmana de la Rehabilitació són:

  • Reactivar el sector i promoure l’activitat econòmica local, amb la cultura de la rehabilitació i el manteniment.
  • Reforçar el compromís de les administracions en la promoció de la rehabilitació. - Informar i assessorar als ciutadans dels efectes d’una bona rehabilitació. 
  • Millorar la cohesió social, la qualitat de l’espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, tot preservant el patrimoni.
  • Crear un nou model d’acció coordinada entre tècnics, professionals, empreses, administracions i ciutadania.


Web de Rehabilita