Informació econòmica 

Aquí trobareu la informació econòmica del CAATEEB en diversos formats.
 

Pressupostos del CAATEEB

Pressupost CAATEEB 2018

Data d'aprovació: 14/12/2017

Pressupost CAATEEB 2017

Data d'aprovació: 20/12/2016

 Pressupost CAATEEB 2016
Data d'aprovació: 17/12/2015
 Pressupost CAATEEB 2015
Data d'aprovació: 17/12/2014

 

Liquidacions pressupostàries

Liquidació pressupostaria CAATEEB 2016
Data d'aprovació: 04/04/2017
 Liquidació pressupostària CAATEEB 2015
Data d'aprovació: 05/05/2016
Liquidació pressupostària CAATEEB 2014
Data d'aprovació: 28/04/2015

 

Informe auditoria

Informe auditoria CAATEEB 2016
Data formulació comptes: 20/03/2017

Informe auditoria CAATEEB 2015
Data formulació de comptes: 23/03/2016

Informe auditoria CAATEEB 2014
Data de formulació de comptes: 16/03/2015