Informació econòmica

Aquí trobareu la informació econòmica del CAATEEB en diversos formats.

Pressupostos del CAATEEB

Pressupost CAATEEB 2021
Data d'aprovació: 22/12/2020
Pressupost CAATEEB 2020
Data d'aprovació: 17/12/2019
Pressupost CAATEEB 2019
Data d'aprovació: 13/12/2018

Pressupost CAATEEB 2018

Data d'aprovació: 14/12/2017

Pressupost CAATEEB 2017

Data d'aprovació: 20/12/2016

 Pressupost CAATEEB 2016
Data d'aprovació: 17/12/2015
 Pressupost CAATEEB 2015
Data d'aprovació: 17/12/2014

 

Liquidacions pressupostàries

Liquidació pressupostària CAATEEB 2020
Data d'aprovació: 20/05/2021
Liquidació pressupostària CAATEEB 2019
Data d'aprovació: 26/11/2020
Liquidació pressupostària CAATEEB 2018
Data d'aprovació: 25/04/2019
Liquidació pressupostària CAATEEB 2017
Data d'aprovació 03/05/2018
Liquidació pressupostaria CAATEEB 2016
Data d'aprovació: 04/05/2017
 Liquidació pressupostària CAATEEB 2015
Data d'aprovació: 05/05/2016
Liquidació pressupostària CAATEEB 2014
Data d'aprovació: 28/04/2015

 

Informe auditoria

Informe auditoria CAATEEB 2020
Data de formulació de comptes: 22/03/2021
Informe auditoria CAATEEB 2019
Data de formulació de comptes: 31/08/2020
Informe auditoria CAATEEB 2018
Data de formulació de comptes: 18/03/2019

Informe auditoria CAATEEB 2017
Data de formulació de comptes: 19/03/2018

Informe auditoria CAATEEB 2016
Data formulació comptes: 20/03/2017

Informe auditoria CAATEEB 2015
Data formulació de comptes: 23/03/2016

Informe auditoria CAATEEB 2014
Data de formulació de comptes: 16/03/2015